blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo trường
Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Kỹ thuật sử dụng ngôn từ - cú pháp trong việc biên soạn câu hỏi cho ngân hàng đề ở Trường Đại học Tiền Giang"
13/09/2012 02:09:35 PM

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Kỹ thuật sử dụng ngôn từ - cú pháp trong việc biên soạn câu hỏi cho ngân hàng đề ở Trường Đại học Tiền Giang

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013 của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ kế hoạch số 56/BC- ĐHTG ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Trường Đại học Tiền Giang về báo cáo sơ kết một năm triển khai thực hiện kế hoạch tạo đột phá trong đổi mới đào tạo;

Nghiêm túc thực hiện tinh thần đổi mới việc dạy - học của Trường Đại học Tiền Giang thông qua việc biên soạn ngân hàng đề thi.

Qua thực tiễn xây dựng ngân hàng đề thi tại Khoa Khoa học Cơ bản, vì vậy Khoa thống nhất tổ chức Hội thảo khoa học theo kế hoạch dự kiến cụ thể như sau:

I. Mục đích - yêu cầu:

-        Bàn luận một cách khoa học về kỹ thuật sử dụng ngôn từ - cú pháp trong biên soạn ngân hàng đề thi theo hướng các nhà khoa học, các nhà giáo dục và các nhà quản lý cùng trao đổi, đóng góp ý kiến để tìm ra những biện pháptốt nhất.

-        Bước đầu định hình những bộ quy chuẩn thống nhất trong Khoa, có thể mở rộng trong Trường nhằm chuẩn hóa việc sử dụng ngôn từ - cú pháp trong ngân hàng đề thi.

-        Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và xây dựng tinh thần hợp tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Khoa và Trường.

II. Chủ đề hội thảo:

“Kỹ thuật sử dụng ngôn từ - cú pháp trong việc biên soạn câu hỏi cho ngân hàng đề ở Trường Đại học Tiền Giang”.

          III. Nội dung chính của Hội thảo:

Hội thảo sẽ tập trung đi vào những nội dung chính sau đây:

-   Bài toán về việc sử dụng ngôn ngữ trong câu hỏi thi.

-   Thiết kế bộ câu hỏi.

-   Thiết kế câu hỏi thi một cách hiệu quả.

-   Một số lỗi ngôn ngữ thường gặp khi biên soạn câu hỏi thi.

-   Một số kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm.

-   Kinh nghiệm về việc sử dụng ngôn ngữ trong biên soạn câu hỏi thi tại các Bộ môn.

            Điều quan trọng mà Hội thảo mong đợi là: bằng các tham luận, tranh luận của khách mời và của cán bộ, giảng viên của Khoa và Trường, chúng ta bước đầu sẽ thống nhất một số quy tắc chung trong việc sử dụng ngôn từ - cú pháp trong một đề thi, và giới thiệu một số kinh nghiệm biên soạn       đề thi.

III.      Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2012.

2. Địa điểm: Phòng B.14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang.

3. Thành phần tham dự:

-       Đại diện Ban Giám hiệu.

-       Chuyên gia, khách mời ngoài trường.

-       Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH&QHQT.

-       Đại diện Lãnh đạo TT KT&ĐBCL.

-       Đại điện Lãnh đạo các Khoa.

-       Lãnh đạo khoa và toàn thể CBVC Khoa Khoa học Cơ bản.

-       Giảng viên có quan tâm đến nội dung hội thảo.

            V. Tổ chức thực hiện

             1. Ban Cố vấn hội thảo:

-       Đại diện Ban Giám hiệu.

-       Đại diện Lãnh đạo TTKT & ĐBCL.

-       Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH & QHQT.

             2. Chủ trì hội thảo:

-       Đại điện Ban Giám Hiệu.

-       Đại diện Lãnh đạo Khoa Khoa học Cơ bản.

-       Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản - Phụ trách NCKH.

-       Đại diện Lãnh đạo TTKT&ĐBCL hoặc P.QLKH &QHQT.

             3. Ban Tổ chức:

-  Nguyễn Thị Phương Em             Phụ trách chung          Trưởng ban

-  Trần Ái Khanh                             Phụ trách hậu cần       Phó Trưởng ban

            -  Huỳnh Huy Việt                           Phụ trách nội dung         Phó Trưởng ban

            -  Phan Văn Minh                            Dẫn chương trình           Ủy viên   

-  Trần Thanh Sơn                                                            Ủy viên

-  Trần Quang Chính                                                        Ủy viên 

-  Đặng Thị Cẩm Nhung                 Thư ký                        Ủy viên

-  Võ Thị Trúc Giang                       Thư ký                         Ủy viên

-  Nguyễn Thị Hồng Ngọc                                                  Ủy viên

-  Phan Minh Trực                                                             Ủy viên      

-  Bùi Thanh Minh                                                             Ủy viên

            4. Dự trù kinh phí:

Có bảng dự trù kinh phí đính kèm.

            5. Tiến độ thực hiện kế hoạch:

TT

Thời gian

Nội dung kế hoạch

Ghi chú

 

 

 

 

1

Tháng 5, 6/2012

Thống nhất quan điểm tổ chức hội thảo trong Khoa.

 

2

Tháng 7/2012

Các Bộ môn tổ chức rà soát những thực tế vấp phải trong quá trình biên soạn ngân hàng đề thi và rà soát lại kế hoạch, nội dung ngân hàng đề đã được hội đồng nghiệm thu thông qua.

Trao đổi nội dung với một số chuyên gia trong  và ngoài trường.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.

 

3

15/8 - 31/8/2012

Tham khảo ý kiến của TTKT&ĐBCL, Phòng QLKH&QHQT.

Trình kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

 

4

Đầu tháng 9/2012

Hiệu chỉnh toàn bộ kế hoạch.

Hội ý lần II với TTKT&ĐBCL và  Phòng QLKH&HTQT. (Yêu cầu phân công và hợp tác)

Triển khai kế hoạch hội thảo trong toàn khoa. Phát động và định hướng biên soạn tham luận cho toàn khoa.

Mời một số chuyên gia vào Ban Biên tập.

Xét duyệt nội dung đưa lên Website.

 

5

10/9 - 15/9/2012

Đăng nội dung hội thảo và thư mời lên Website của Trường. Liên hệ các chuyên gia, các nhà khoa học trong/ngoài trường mời viết tham luận.

 

6

15/9 - 15/10/2012

Tiếp nhận bài tham luận và biên tập.

 

7

15/10 - 25/10/2012

Biên tập, xét duyệt các bài tham luận, in ấn tài liệu hội thảo.

Phân công tổ chức hội thảo.

Rà soát kinh phí thực hiện và chuẩn bị các biểu mẫu báo cáo quyết toán.

Phát thư mời hội thảo.

 

8

Cuối tháng 10/2012

Tổ chức Hội thảo.

 

9

Tháng 11/2012

Phát hành Kỷ yếu Hội thảo.

Quyết toán kinh phí.

Hội nghị rút kinh nghiệm toàn khoa.

 

 

 Trên đây là kế hoạch dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học của Khoa Khoa học Cơ bản, rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo.

                                                            

        DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                         (Đã ký)                                                                                                                                             (Đã ký)

 

                 Phan Văn Nhẫn                                                                                                                                      Nguyễn Thị Phương Em

 

 

 

 

NỘI DUNG HỘI THẢO

 

 

 

Tìm tất cả những lỗi ngôn từ/cú pháp (nếu có) của hai câu hỏi thi sau:

 

 

Câu 1: Tung ngẫu nhiên 1 con xúc xắc. Gọi A = {xúc xắc xuất hiện mặt chấm chẵn}; B = {xúc xắc xuất hiện mặt lẻ}. Câu nào sau đây sai

A. Hệ biến cố {A, B} đầy đủ     

B.  Hệ biến cố A, B độc lập      

C.  Hệ biến cố A, B đối lập       

D.  Hệ biến cố A, B xung khắc

 

Câu 2: Trình bày nhóm nguyên liệu, được dùng nhiều để dấm chín rau quả, có thời gian thu hoạch tương tự nhau ?.

Hai phần thưởng có giá trị cho câu trả lời chính xác, nhanh nhất khi quý thầy/cô gởi đáp án về địa chỉ kcoban@tgu.edu.vn hoặc huynhhuyviet@tgu.edu.vn trước ngày 15.10.2012

Đáp án và phần thưởng được trao trong buổi sáng thứ sáu ngày 26.10.2012 tại Phòng B14 khi KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN tổ chức HỘI THẢO:

KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN TỪ - CÚ PHÁP

TRONG VIỆC BIÊN SOẠN CÂU HỎI CHO NGÂN HÀNG ĐỀ

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

1.      Thành phần mời tham dự:

a.      Giảng viên Trường Đại Học TG quan tâm đến nội dung hội thảo (bài tham luận được nghiệm thu sẽ được tính công trình NCKH).

b.      Lãnh đạo Trường, Khoa, Phòng QLKH&QHQT; Trung tâm TT&ĐBCL của Trường ĐHTG.

c.      Một số chuyên gia ngôn ngữ học, có kinh nghiệm biên soạn đề bên ngoài Trường ĐHTG là khách mời.

2.      Những nội dung chính của Hội thảo:

a.      Nội dung chi tiết: Khoa Cơ Bản gởi email về văn phòng các Khoa.

b.      Những kinh nghiệm về việc sử dụng ngôn từ - cú pháp của thầy/cô khi biên soạn đề thi.

3.      Thời hạn gởi bài tham luận: Từ ngày 15.9.2012 đến 15.10.2012

4.      Địa chỉ gởi bài: kcoban@tgu.edu.vn, 0733.855006 hoặc huynhhuyviet@tgu.edu.vn

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ CÙNG THAM DỰ.

Mọi vấn đề liên quan hội thảo, xin quý thầy cô liên lạc qua :

Điện thoại: Văn phòng Khoa KHCB 0733.855006 hoặc thầy Huỳnh Huy Việt 0918.549.213

Email: kcoban@tgu.edu.vn hoặc

 

huynhhuyviet@tgu.edu.vn

 

 

 

 

Các tin khác