blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo trường
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mãi nhớ thời sinh viên ‘2011”
09/11/2011 07:11:26 AM

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mãi nhớ thời sinh viên ‘2011”

 

Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sinh viên năm học 2011 - 2012, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mãi nhớ thời sinh viên ‘2011”, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua sân chơi văn hóa, văn nghệ thể hiện truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên thiết thực chào mừng 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2011);

- Duy trì, phát triển loại hình sinh hoạt văn nghệ truyền thống của học sinh, sinh viên; phát hiện nhân tố mới trong phong trào văn nghệ nhà trường, bổ sung lực lượng diễn viên cho Đội văn nghệ Trường Đại học Tiền Giang tham gia các chương trình, liên hoan, hội diễn văn nghệ trong và ngoài tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội diễn phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

- Hội diễn phải thu hút được sự quan tâm, tham gia và cổ vũ của đông đảo cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên nhà trường.

- Việc tổ chức thi diễn và trao giải công tâm, khách quan trên cơ sở quy định chuyên môn.

- Ban Giám khảo Hội diễn là các nhạc sĩ, biên đạo, giảng viên âm nhạc có uy tín trong tỉnh Tiền Giang do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp mời.

- Kinh phí tổ chức Hội thi có từ 02 nguồn: ngân sách và từ vận động tài trợ (nếu có).

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên chương trình: Hội diễn văn nghệ “Mãi nhớ thời sinh viên ‘2011”

2. Chủ đề Hội thi: các tiết mục dự thi hướng đến ca ngợi truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, về mái trường, thời sinh viên.

3. Đối tượng dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi phải là học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Tiền Giang.

4. Thể loại tổ chức thi diễn

Hội diễn văn nghệ “Mãi nhớ thời sinh viên ‘2011” được tổ chức thi diễn các thể loại:

·        Đơn ca

·        Song ca hoặc tam ca

·        Hát múa

·        Múa hoặc dân vũ quốc tế

Giải chương trình: Ban Giám khảo Hội diễn chỉ chấm giải chương trình đối với các đội đăng ký dự thi đầy đủ thể loại và có lời dẫn chương trình.

5. Quy định đối với bài hát dự thi

Bài hát dự thi phải là bài hát được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Đối với các bài hát được thể hiện bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất 01 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời bằng tiếng Việt phổ thông).

Thí sinh được sử dụng nhạc nền không ghi sẵn phần lời và hát bè. Người ngoài sân khấu không được hát thay phần cho người đang biểu diễn trên sân khấu.

6. Đăng ký dự thi

Đơn vị đăng ký dự thi là đơn vị cấp khoa (có biểu mẫu đính kèm).

Một thí sinh chỉ được đăng ký dự thi cho 01 đơn vị

7. Phương thức đánh giá kết quả thi diễn

Mỗi tiết mục thi diễn đều được chấm theo thang điểm: 20 điểm. Điểm của mỗi tiết mục thi diễn là trung bình cộng số điểm do các giám khảo thành viên chấm.

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ, THI DIỄN

1. Thời gian và địa điểm đăng ký

vThời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2011.

vĐịa điểm: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội diễn

vThời gian: bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 17/11/2011.

vĐịa điểm: Sân khấu ngoài trời Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang

 

IV. KHEN THƯỞNG

Căn cứ số lượng tiết mục đăng ký dự thi và kết quả chuyên môn, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang kèm giải thưởng hiện kim như sau:

 

1. Giải đơn ca:

- Giải nhất: 120.000 đồng/giải x 01 giải                            120.000 đồng

- Giải nhì: 100.000 đồng/giải x 01 giải                              100.000 đồng

- Giải ba: 80.000 đồng/giải x 02 giải                                 160.000 đồng

- Giải khuyến khích: 60.000 đồng/giải x 03 giải                  180.000 đồng

2. Giải song, tam ca:

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải                              200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải                                150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải                                 100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 04 giải                    320.000 đồng

3. Giải nhóm ca:

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải                              200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải                                150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải                                100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 04 giải                  320.000 đồng

4. Múa và dân vũ quốc tế:

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải                              200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải                                150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải                                100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 04 giải                  320.000 đồng

Tổng giá trị giải thưởng: 2.870.000 đồng (Viết bằng chữ: hai triệu tám trăm bảy chục nghìn đồng).

 

Các tin khác