blank
Danh mục
lượt truy cập
Thông báo trường
Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012
01/03/2012 10:03:17 AM

 

Thiết thực định hướng giáo dục ý thức công dân, ý thức chính trị trong cán bộ, viên chức trẻ và học sinh, sinh viên thông qua việc thuộc và hát đúng các bài hát nghi lễ quốc gia, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng, Ban Chấp hành Đoàn trường chủ trì phối hợp với Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tiền Giang tổ chức “Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔ CHỨC

1. Mục đích

Thiết thực chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012);

Nhằm duy trì và phát triển một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị chủ điểm của Đoàn viên, học sinh, sinh viên nhà trường nhân kỷ niệm 36 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) và hưởng ứng đợt vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

 

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và các ca khúc cách mạng năm 2012 phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

- Hội thi phải được tổ chức trang trọng phù hợp với tính chất của các bài hát được trình bày và tiết kiệm về kinh phí.

- Đơn vị tham dự Hội thi là tập thể chi đoàn; tham gia thi diễn tại Hội thi là tiêu chí đánh giá thi đua chi đoàn.

- Kết cấu chương trình tham gia Hội thi phải đảm bảo trình bày đầy đủ các bài hát quy định. Ban Tổ chức khuyến khích các đội có sự đầu tư trong dàn dựng và trang phục phù hợp với tính chất của Hội thi.

- Ban Giám khảo Hội thi là các giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc và cán bộ Đoàn – Hội có khả năng tham gia chấm thi văn nghệ do Ban Thường vụ Đoàn trường mời.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên chương trình: Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012.

2. Đối tượng đăng ký dự thi: tập thể chi đoàn. Nếu chi đoàn có số lượng trên 40 người thì chỉ được đăng ký danh sách dự thi tối đa 40 người. 

3. Quy định đối với bài hát dự thi

Đơn vị dự thi Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 phải trình bày bài hát theo số hiệu quy định như sau:

a) Bài số (1): Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (lời đầu của bài hát Tiến quân ca – Nhạc và lời: Văn Cao).

- Hình thức trình bày: tốp ca.

b) Bài số (2): Đoàn ca Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (bài hát Thanh niên làm theo lời Bác - Nhạc và lời: Hoàng Hòa).

- Hình thức trình bày: tốp ca.

c) Bài số (3): Hội ca Hội Sinh viên Việt Nam (bài hát Bài ca sinh viên - Nhạc và lời: Trần Hoàng Tiến).

- Hình thức trình bày: tốp ca.

d) Bài số (4): đơn vị dự thi trình bày ca khúc cách mạng tự chọn có nội dung phù hợp với tính chất Hội thi hoặc trình bày 01 số bài hát cách mạng bằng một trong các thể loại: đơn ca, song ca hoặc tam ca, tốp ca.

- Hình thức trình bày: đội dự thi trình bày bài hát số (4) dưới một trong các hình thức: đơn ca, song ca hoặc tam ca, tốp ca.

Lưu ý:

Các bài hát (1) (2) (3) phải được trình bày thống nhất trên nền nhạc do Ban Tổ chức quy định (được đăng tải tại website: www.tgu.edu.vn).

Đối với bài hát (4), bài hát dự thi phải là bài hát được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Đối với các bài hát được thể hiện bằng tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất 01 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời bằng tiếng Việt phổ thông).

Thí sinh được sử dụng nhạc nền không ghi sẵn phần lời và hát bè. Người ngoài sân khấu không được hát thay phần lời cho người đang biểu diễn trên sân khấu.

Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị dự thi có sự sáng tạo, đầu tư trong dàn dựng, trình bày (đơn vị dự thi tự chuẩn bị đĩa nhạc nền).

4. Phân chia bảng thi diễn

Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 chia thành 03 bảng. Các đội cùng bảng thi diễn các bài hát theo số hiệu quy định như sau:

Bảng A: Chi đoàn các lớp hệ đại học, cao đẳng: (1) (2) (3) (4)

Bảng B: Chi đoàn các lớp hệ trung cấp chuyên nghiệp: (1) (2) (4)

Bảng C: Chi đoàn cán bộ, viên chức: (1) (2) (4)

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI

Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 được tổ chức ở hai cấp:

1. Vòng thi cấp liên chi đoàn

a)     Đối với liên chi đoàn sinh viên:

Ở vòng thi cấp liên chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn khoa phối hợp với khoa tổ chức hoặc liên kết tổ chức theo cụm Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 cho tất cả các lớp tham gia, cụ thể là:

. Cụm các khoa: Khoa học cơ bản và Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm.

. Cụm các khoa: Kỹ thuật công nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thông tin.

. Khoa Sư phạm.

. Khoa Kinh tế - Xã hội.

Vòng thi cấp liên chi đoàn chọn 30% số đội có thành tích cao nhất Hội thi vào vòng Chung khảo cấp trường.

Việc dự thi và thành tích đạt được của chi đoàn được tính điểm rèn luyện đối với sinh viên và tính điểm thi đua đối với chi đoàn theo quy định hiện hành.

Đối với các chi đoàn đang trong giai đoạn thực tập, thực hành, Ban Tổ chức cấp khoa có hình thức tổ chức linh hoạt giúp các chi đoàn được tham gia Hội thi.

b)    Đối với liên chi đoàn cán bộ, viên chức:

Liên chi đoàn cán bộ, viên chức tổ chức vòng thi cấp liên chi đoàn vào ngày 22/3/2012 (ngày đầu tiên của Vòng Chung khảo Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012).  

2. Vòng Chung khảo cấp trường

Căn cứ vào thành tích thi diễn của các đội tại vòng thi cấp khoa, Ban Tổ chức cấp trường tổ chức Vòng Chung khảo Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012. 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Vòng thi cấp liên chi đoàn

- Bảng A, B: từ ngày 01/3/2012 đến ngày 20/3/2012

- Bảng C: ngày 22/3/2012.

2. Vòng Chung khảo cấp trường

- Thời gian: các ngày 22, 23/3/2012

- Địa điểm: Hội trường Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÒNG CHUNG KHẢO

Căn cứ số lượng tiết mục đăng ký dự thi và kết quả chuyên môn, Ban Tổ chức Hội thi tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tiền Giang kèm hiện kim như sau:

1. Giải thưởng sinh viên

a) Giải thưởng các bài hát quy định

- Bảng A

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 03 giải : 300.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 05 giải : 400.000 đồng

- Bảng B

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

b) Giải thưởng ca khúc cách mạng

- Giải đơn ca

- Giải nhất: 120.000 đồng/giải x 01 giải : 120.000 đồng

- Giải nhì: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải ba: 80.000 đồng/giải x 01 giải : 80.000 đồng

- Giải khuyến khích: 60.000 đồng/giải x 02 giải : 120.000 đồng

- Giải song, tam ca

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 02 giải : 160.000 đồng

- Giải tốp ca:

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 07 giải : 560.000 đồng

2. Giải thưởng cán bộ, viên chức

a) Giải thưởng các bài hát quy định

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 80.000 đồng/giải x 01 giải : 80.000 đồng

b) Giải thưởng ca khúc cách mạng

- Giải đơn ca:

- Giải nhất: 120.000 đồng/giải x 01 giải : 120.000 đồng

- Giải nhì: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải ba: 80.000 đồng/giải x 01 giải : 80.000 đồng

- Giải song, tam ca

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

- Giải tốp ca

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải : 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 01 giải : 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 01 giải : 100.000 đồng

Tổng giá trị giải thưởng: 5.270.000 đồng (Viết bằng chữ: năm triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Những đơn vị, cá nhân dự thi trình bày bài hát (4) đạt giải cao được Ban Thường vụ Đoàn trường mời công diễn tại đêm công diễn và phát thưởng 26/3/2011.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trường

a) Thành phần Ban Tổ chức:

 

Đ/c Lê Thanh Bình 

Phó Bí thư Đoàn trường 

Trưởng ban

Đ/c Trương Trần Phương 

UV TV Đoàn trường

Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thành Nhân  

UV TV Đoàn trường

Phó Trưởng ban

Đ/c Lương Hồng Thanh 

UV TV Đoàn trường

Thành viên

Đ/c Lê Minh Trí

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 

Thành viên

Đ/c Võ Văn Sơn

CV Trung tâm HTSV&QHDN

Thành viên

Đ/c Nguyễn Hồng Diễm

Văn phòng Đoàn

Thành viên

 

b) Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí, xếp lịch diễn tổ chức Hội thi.

- Mời Ban Giám khảo Hội thi;

- Thuê thiết bị âm thanh; chuẩn bị hội trường, trang trí sân khấu, bục, phông màn, ghế ngồi;

- Phục vụ nước uống cho đại biểu, Ban Giám khảo, thí sinh;

- Căn cứ vào kết quả Hội thi do Ban Giám khảo cung cấp, tiến hành các thủ tục in Giấy khen và trao giải thưởng cho các tập thể đã đạt thành tích cao.

- Vệ sinh hội trường, hoàn trả trang thiết bị về vị trí cũ sau khi Hội thi kết thúc

- Thực hiện thanh quyết toán các khoản chi của Hội thi đúng thời hạn quy định.

2. Cấp liên chi đoàn

Căn cứ kế hoạch này, Ban Chấp hành liên chi đoàn có trách nhiệm phối hợp với khoa chủ quản lập kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 cấp liên chi đoàn.

 

Căn cứ Kế hoạch này, các liên chi đoàn trực thuộc tích cực triển khai và tổ chức tập luyện, tham dự Hội thi hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và ca khúc cách mạng năm 2012 theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ         

                                                                                         (đạ ký)        

                                                                                  Đinh Quốc Cường 

 

Có thể download các ca khúc tại đây:

Quốc ca - tải về

Đoàn ca - tải về

Hội ca (Bài ca sinh viên) - tải về

Dấu chân tình nguyện - tải về

Bác đang cùng chúng cháu hành quân - tải về

Hành khúc thanh niên tình nguyện - tải về

Hát mãi khúc quân hành - tải về

Khát vọng tuổi trẻ - tải về

Lên đàng - tải về

Khỏe vì nước - tải về

Mùa hè xanh - tải về

Nối vòng tay lớn - tải về

Thanh niên vì ngày mai - tải về

Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - tải về

Lớn lên từ đất này - tải về

 


 

Các tin khác