Thông báo

>> xem thêm

Văn bản quy định mới

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

Đề tài đã nghiệm thu
414/SCT-KTMT_Thông báo đăng ký nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược

"Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020"

Văn bản - Quy định mới
102/QĐ-ĐHTG (thay thế 665)_Quyết định về việc ban hành Quy định Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo cao đẳng nghề nghiệp hệ chính quy Trường Đại học Tiền Giang

102/QĐ-ĐHTG Quyết định về việc ban hành Quy định Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo cao đẳng nghề nghiệp hệ chính quy Trường Đại học Tiền Giang ...