} ?> .:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Khoa học Tự nhiên:.

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3 855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Hội thảo khoa học “Ứng dụng của Toán trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác”

Ngày 30/9/2019, Khoa Khoa học Tự nhiên chủ trì và tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Ứng dụng của Toán trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các ...

Văn bản - Quy định mới
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 2019

640/QĐ-ĐHTG_Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng Sư phạm chính quy, vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học ...