Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

Đề tài đã nghiệm thu
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Thông báo của khoa
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ III - năm 2017

Nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào ...