Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

Đề tài đã nghiệm thu
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Thông báo của khoa
Liên kết bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng Trường Đại học Tiền Giang năm 2017

Khai giảng vào lúc 08 giờ ngày 27/10/2017. Thời gian thực học 08 tuần (16 ngày), học vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại giảng đường cơ sở chính

Văn bản - Quy định mới