Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Hội thảo khoa học “Nội hàm giảng dạy và cơ hội tìm việc làm cho sinh viên ngành Toán ứng dụng Trường Đại học Tiền Giang”

Ngày 14/4/2017, Khoa Khoa học Tự nhiên chủ trì và tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nội hàm giảng dạy và cơ hội tìm việc làm cho sinh viên ngành Toán ứng dụng Trường Đại học Tiền Giang”.

Đề tài đã nghiệm thu
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Thông báo của khoa
Thông báo về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Thực hiện Thông báo số 85/TB-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu ...