Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

Đề tài đã nghiệm thu
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Thông báo của khoa
139/TB-ĐHTG_Thông báo về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Công văn số 3845/UBND-KGVX ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng ...