.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Khoa học Tự nhiên:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:Nhánh cao tốc số 1, ấp Thân Bình, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3 855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn