Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 3855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017" ...

Đề tài đã nghiệm thu
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nano composite nền PVC-Cell/Nanoclay hữu cơ”

Thông báo của khoa
Thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

25/TB-ĐHTG_Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với học sinh, sinh viên Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hệ chính quy và học viên ...