Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: Xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 3 855006
Email: kkhtn@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Toán ứng dụng Ngành học nhiều triển vọng

Toán học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống khi hầu như tất cả các vấn đề đều cần sự giúp đỡ của Toán học để giải quyết. Hơn nữa, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0), nhờ Toán học, các tổ chức, doanh nghiệp có được công cụ định lượng và định tính để phân tích một khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data), mà qua đó tìm ra lời giải cho các vấn đề một cách khoa học...