Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0733 867 098
Email: kktxd@tgu.edu.vn

Đoàn - Hội - Sinh viên
Nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Tiền Giang đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ...