Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0736 250 200- 152
Email: kktxd@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
TỌA ĐÀM GIAO LƯU GIỮA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn từ các cựu sinh viên đã và đang có nhiều kinh nghiệm làm việc ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Sinh viên Xây dựng và hoạt động văn hoá - văn nghệ

Trên cơ sở tạo cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa sinh viên các khoa và thiết thực chào mừng 10 năm thành lập Trường Đại học Tiền Giang ...