Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0736 250 200- 152
Email: kktxd@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐH CNKT XÂY DƯNG NĂM 2017

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-KTXD ngày 16 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp của các sinh viên lớp Đại học Xây dựng Khóa 10, ...

Đoàn - Hội - Sinh viên
Nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Tiền Giang đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ...