Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Ngoại ngữ - Tin học
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 073-3-974.080
Email: ttthnn@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Thông báo chiêu sinh lớp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản Khóa 15

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

Thông báo
Thông báo

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Luật