Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Tài vụ
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 877827
Email: ptaivu@tgu.edu.vn

Thông báo
Thông báo v/v thanh quyết toán chứng từ phát sinh trong năm 2018

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo quyết toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong năm 2018 của Trường Đại học Tiền Giang theo đúng quy định. ...

Liên kết đào tạo
Thông báo v/v thu học phí  HK1 (2018-2019) đối với học viên hệ liên thông VLVH Giáo dục tiểu học K17 tại Trường TCN Khu vực Gò Công

Trường Đại học Tiền Giang thông báo mức thu học phí HK1 (2018-2019) đối với học viên hệ liên thông vừa làm vừa học khóa 17 học tại Trường TCN Khu ...

Chính sách mới