Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá 03

05-09-2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:  30/TB. NNTH                                          Tiền Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

(Khóa 03)

 

    Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1. Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự thi:
 • Hồ sơ:
 • Đơn xin dự thi.
 • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
 • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự thi:

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản:

+ Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 400.000đ/ thí sinh.

+ Thí sinh tự do: 500.000đ/ thí sinh.

 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự thi tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 09/10 đến hết ngày 18/10/2017.
  • Nhận giấy báo dự thi 02/11 đến hết ngày 04/11/2017.
  • Ngày tổ chức thi:  05/11/2017 (Chủ nhật).
 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:
 • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (073-397 4080)
 • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.       (073-385 7571)
 • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.               (073-385 7935)

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trí Tài

 

TT Ngoại ngữ - Tin học