Chia sẻ

Lịch công tác tuần 01 (năm học 2017-2018)

06-09-2017

        LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 01

           (Từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 04/9

NGHỈ BÙ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

BA 05/9

Khám sức khỏe đầu khóa (ngày 05, 07 và 08/9/2017).

Theo Kế hoạch số 495/KH-ĐHTG ngày 09/8/2017.

07h 30: H.01, H.02, H.03.

Ông Lê Hữu Hải

Tiếp và làm việc với TS. Fujikura Tetsuro, Trường Đại học Aichi, Nhật Bản.

- Bà Thanh, Ông Thịnh (P. QLKHCN&HTQT);

- ĐD lãnh đạo: P.QLĐT, TT QHDN&TVTS.

08h 00: A.104

Ông Lê Quang Trí

Họp nghiệm thu đề tài “Phân lập dòng vi khuẩn có khả năng làm giảm các chỉ số BOD, hàm lượng Nitơ tổng số có trong nước thải ở các bè cá tại thành phố Mỹ Tho”.

- Bà Duyên, Ô. Mạnh, Ô. Điền, Bà Tâm (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT);

- VC, SV có quan tâm.

13h 30 - 15h 00 A.104

Họp nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ thích hợp với điều kiện tự nhiên huyện Tân Phước”.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Bà Hằng; Bà Phượng, Ô. Phúc (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

15h 00: A.104

06/9

Họp Giao ban tháng 9/2017.

- Bí thư Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Dự Tổng kết Hội nghị liên tịch số 525/2012/NQLT…

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

07h 30: Trụ sở Đoàn ĐBQH

 

Họp Tổ vận động và tiếp nhận tài trợ năm học 2017-2018.

Theo Công văn số 73/ĐHTG-QHDN&TVTS, ngày 30/8/2017.

10h 00: A.105

Ông Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống tư liệu và thư mục về biển đảo Việt Nam”.

- Ông Chi  (K.KHXH&NV);

- Ông Re (K.LLCT);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h 45: A.104

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.

- BTV Công đoàn cơ sở;

- Bà Nĩ, Bà Hà (UV BCH CĐ).

14h 00: A.105

NĂM

07/9

Dự báo cáo khóa luận tốt nghiệp Bộ môn CNSH&KHCT.

Ông Lê Hữu Hải (P.HT).

07h 00: CS1

 

Dự Lễ tổng kết Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

07h 30: HT Tỉnh đoàn

 

Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa, năm học 2017-2018 (Từ 07/9 đến 14/9).

Theo Kế hoạch số 521/KH-ĐHTG ngày 24/8/2017.

07h 00: CSC

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng hủy phôi văn bằng, chứng chỉ.

Thành viên theo Quyết định số 188/QĐ-ĐHTG, ngày 07/4/2017.

14h 00: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Họp thống nhất danh sách quy hoạch các trưởng, phó đơn vị trực thuộc Trường giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

- BTV: Đảng ủy, Công đoàn;

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đoàn trường.

15h 00: A.104

SÁU 08/9

Đại hội Chi bộ 01.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Đảng viên Chi bộ 01.

07h 30: B.14

 

Dự họp đóng góp ý kiến dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

08h 00: Trụ sở Đoàn ĐBQH

 

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa NN& CNTP).

Theo Quyết định số 559/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

07h 30 - 08h 00 A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KTCN).

Theo Quyết định số 560/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

08h 00 - 08h 30 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KTL).

Theo Quyết định số 561/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

08h 30 - 09h 00 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KHXH&NV).

Theo Quyết định số 562/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

09h 00 - 09h 30 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa Sư phạm).

Theo Quyết định số 563/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

09h 30 - 10h 00 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa CNTT).

Theo Quyết định số 564/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

10h 00 - 10h 30 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KTXD).

Theo Quyết định số 565/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

10h 30 - 11h 00 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (BM GDTC&QP).

Theo Quyết định số 566/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

11h 00: A.104

Đại hội Chi bộ 13.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Đảng viên Chi bộ 13.

13h 30: B.14

 

Dự họp đóng góp ý kiến dự án Luật Thủy sản.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

14h 00: Trụ sở Đoàn ĐBQH

 

BẢY 09/9

Lễ trao học bổng do Hội VNSF tài trợ.

- ĐD lãnh đạo: các khoa có SV nhận học bổng, P.CTSV;

- VC TT.QHDN&TVTS;

- Sinh viên nhận học bổng.

09h 00: B.14

Ông Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h 00, ngày 05/9/2017; ĐĐ: A.105.