Chia sẻ

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

05-09-2017

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 4 người, gồm:

– Phóng viên biên tập: 3 người;

– Kỹ sư công nghệ thông tin: 1 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Đến hết ngày 30/9/2017.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Số 16, Đường Trần Phú, P.1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

TUYEN DUNG 2017.1

TUYEN DUNG 2017.2

VĨNH SƠN