Chia sẻ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

06-09-2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:

– Số lượng: 5 người.

– Vị trí tuyển dụng: 4 vị trí, bao gồm:

+ Kế toán viên: 1 người.

+ Tổng hợp kiêm Văn thư lưu trữ: 1 người.

+ Quản trị mạng – Duy trì hệ thống thông tin: 2 người.

+ Lập trình viên: 1 người.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 1/9/2017 đến hết ngày 29/9/2017.

– Địa điểm: Trung tâm Công nghệ và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, 17 Phan Bội Châu, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang.

65-TB_-STTTT - 0001

65-TB_-STTTT - 0002

65-TB_-STTTT - 0003

65-TB_-STTTT - 0004

VĨNH SƠN tổng hợp