Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 7/2017, kế hoạch công tác tháng 8/2017

07-09-2017

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7/2017

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 62 tên tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7);

- Đã phục vụ 150 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Phòng Internet phục vụ 117 lượt;

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/6 – 20/7/2017: Tổng số lượt đăng nhập là 931, tổng tài liệu download là 1.647, upload: 69 tài liệu;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa;

- Thu hồi tài liệu đối với SV mượn quá hạn và SV tốt nghiệp chưa trả đủ theo KH;

- Tổng hợp việc đăng ký in và phát hành TLGD NH 2017-2018 của Khoa KHTN, Khoa KT-L, Khoa KTCN, Khoa NN&CNTP: 69 tên;

- Phối hợp với Phòng Tài vụ thực hiện biên bản xét chọn cơ sở mua báo, tạp chí thanh lý theo quy định;

- Phối hợp với Khoa LLCT, Khoa KT-L và Khoa KTCN thực hiện KH bổ sung TL mới phục vụ dạy, học và nghiên cứu NH 2017-2018.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và post 75 tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường;

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Làm đầu mối thực hiện Kế hoạch số 371/KH-ĐHTG ngày 16/6/2017 về tổ chức, xây dựng website Tiếng Anh Trường ĐHTG

- Họp xét thi đua năm học 2016-2017 và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về TT HĐTĐ-KT Trường theo kế hoạch;

- Thực hiện Báo cáo tổng kết NH 2016-2017 và xây dựng kế hoạch NH  2017-2018; Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng NH 2016-2017 theo kế hoạch;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 7/2017;

- Bình bầu thi đua tháng 7/2017;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 7/2017;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 7/2017 theo KH;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

- Họp giao ban tháng 8/2017 và họp đơn vị theo KH;

- Tiếp nhận và biên mục sách mới bổ sung NH 2017-2018;

- Làm đầu mối thực hiện Kế hoạch số 371/KH-ĐHTG ngày 16/6/2017 về tổ chức, xây dựng website Tiếng Anh Trường ĐHTG;

- Thanh lý báo, tạp chí cũ từ năm 2013 đến tháng 6/2016;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Tổ chức các chương trình phát thanh; trưng bày, giới thiệu tài liệu chào mừng Ngày Cách mạng Tháng 8/1945;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- VC tham gia khám sức khỏe theo KH của Trường;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 8/2017 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện