Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 8/2017, kế hoạch công tác tháng 9/2017

07-09-2017

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện biên mục tài liệu mới bổ sung và chuyển về các phòng chức năng của Thư viện  phục vụ công tác giảng dạy và học tập NH 2017-2018, cụ thể;

Stt

Khoa / Phòng chức năng TV

SL tên TL

SL bản TL

1

NN-CNTP

9

21

2

CNTT

7

28

3

KTCN

34

78

4

KT-L

70

218

5

SP

4

11

6

XD

6

15

7

KHXH-NV (Ngoại ngữ)

10

12

8

Phòng mượn CSC

7

15

9

Phòng mượn CS TCN

522

754

10

Luận văn (Sở GD-ĐT bàn giao)

166

201

Tổng cộng

835

1.353 

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 86 tên tài liệu kỷ niệm chào mừng Ngày Cách mạng Tháng 8/1945;

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/7– 20/8/2017: Tổng số lượt đăng nhập là 768, tổng tài liệu download là 1.321, upload: 52 tài liệu;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa;

- Thu hồi tài liệu đối với SV mượn quá hạn và SV tốt nghiệp chưa trả đủ theo KH;

- Tiếp tục tổng hợp việc danh mục tài liệu các khoa đề nghị bổ sung NH 2017-2018;

- Phối hợp với Phòng Tài vụ, Phòng QT-TB, Phòng Tranh tra – Pháp chế thực hiện việc thanh lý 1.440 kg báo, tạp chí cũ theo quy định;

          - Thực hiện danh mục tài sản đề nghị thanh lý năm 2017 và gởi Phòng QT-TB.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và post 74 tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                    

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường;

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Làm đầu mối thực hiện Kế hoạch số 371/KH-ĐHTG ngày 16/6/2017 về tổ chức, xây dựng website Tiếng Anh Trường ĐHTG;

- VC tham gia học CT, CM-NV theo kế hoạch;

- Thực hiện văn bản đề nghị Tổ trưởng, Tổ phó Tổ ANCN NH 2017-2018;

- Thực hiện văn bản xin viện trợ phi chính phủ theo hướng dẫn Sở Ngoại vụ và gởi về P.QLKHCN&HTQT;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 8/2017;

- Bình bầu thi đua tháng 8/2017;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 8/2017;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 8/2017 theo KH;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

- Họp giao ban tháng 9/2017 và họp đơn vị theo KH;

- In và phát hành TLGD HK1 NH 2017-2018 theo KH

- Tiếp tục tiếp nhận và biên mục sách mới bổ sung NH 2017-2018;

- Tiếp tục làm đầu mối thực hiện Kế hoạch số 371/KH-ĐHTG ngày 16/6/2017 về tổ chức, xây dựng website Tiếng Anh Trường ĐHTG;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Thông tin, giới thiệu hoạt động thư viện, tra cứu tài liệu số theo KH Tuần SHCD đầu khóa 17;

- Tổ chức các chương trình phát thanh; trưng bày, giới thiệu tài liệu chào mừng Ngày Quốc khánh 02/9;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 9/2017 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện