Chia sẻ

Sinh viên tình nguyện dọn dẹp vệ sinh tại cơ sở mới Thân Cửu Nghĩa

11-09-2017

Sáng ngày 10/9/2017, gần 300 sinh viên của đoàn khoa Kinh tế - Luật và khoa Công nghệ thông tin của nhà trường đã tham gia "Ngày chủ nhật xanh": dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ tại khuôn viên nhà trường ở cơ sở mới Thân Cửu Nghĩa chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Sinh viên tình nguyện dọn dẹp vệ sinh tại cơ sở mới Thân Cửu Nghĩa

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc nâng cao ý thức của sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung trong nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Theo kế hoạch, mỗi Đoàn khoa phân công ít nhất một Chi đoàn thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” 01 lần/tháng trong năm học 2017-2018.

STT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG

1

Đoàn khoa KT-L

Tuần thứ nhất của tháng

30

2

Đoàn khoa NN&CNTP

Tuần thứ nhì của tháng

30

3

Đoàn khoa SP

Tuần thứ ba của tháng

15

4

Đoàn khoa KHXH&NV

Tuần thứ ba của tháng

15

5

Đoàn khoa CNTT

Tuần thứ tư của tháng

10

6

Đoàn khoa KTXD

Tuần thứ tư của tháng

10

7

Đoàn khoa KTCN

Tuần thứ tư của tháng

10

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, cỏ, trẻ em, cây và ngoài trời

Các bạn sinh viên chăm chỉ thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”

VĨNH SƠN

 

 

Đoàn thanh niên