Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 02

11-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 02

           (Từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2017)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 11/9

Đi công tác tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD), Ô.Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS).

07h 00: Tp

Hồ Chí Minh

 

Tuần sinh hoạt công dân-HSSV đầu khóa, năm học 2017 - 2018 (Từ 07/9 đến 14/9/2017).

Theo Kế hoạch số 521/KH-ĐHTG ngày 24/8/2017.

07h 00: CSC

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng hủy phôi văn bằng, chứng chỉ.

Thành viên theo Quyết định số 188/QĐ-ĐHTG, ngày 07/4/2017.

08h 00: A.104

Tập huấn biên soạn ngân hàng câu hỏi dùng trong phần mềm trắc nghiệm.

- Theo danh sách đăng ký;

- Trưởng Phòng QLĐT, lãnh đạo TT.KT&ĐBCLGD.

13h 00: K.14

BA 12/9

Đại hội Chi bộ 04.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Đảng viên Chi bộ 04.

13h 30: B.14

 

13/9

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 8/2017.

Thành viên theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHTG, ngày 15/02/2017.

07h 30 - 08h 30 A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Họp triển khai Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp năm 2017.

ĐD lãnh đạo: P.QLĐT, P.TCHC, P.CTSV, P.QTTB, P.TV, TT.KT&ĐBCLGD, TT.TTTV, các khoa có SV, BM GDTC&QP. 

13h 30: B.14

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KHXH&NV).

Theo Quyết định số 562/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

08h 30 - 09h 00 A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa Sư phạm).

Theo Quyết định số 563/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

09h 00 - 09h 30 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa CNTT).

Theo Quyết định số 564/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

09h 30 - 10h 00 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (Khoa KTXD).

Theo Quyết định số 565/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

10h 00 - 10h 30 A.104

Họp Hội đồng xét kỷ luật SV (BM GDTC&QP).

Theo Quyết định số 566/QĐ- ĐHTG ngày 01/9/2017.

10h 30: A.104

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.

- BTV Công đoàn cơ sở;

- Bà Nĩ, Bà Hà (UV BCH CĐ).

14h 00: A.104

NĂM

14/9

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Sở Nội vụ.

Bà Hằng, Bà Chi, Bà Bé (P.TCHC).

08h 00: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

SÁU 15/9

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Ban Giám hiệu;

- ĐD lãnh đạo các đơn vị;

- GV hướng dẫn SV NCKH;

- VC theo danh sách đăng ký;

- Cá nhân viết bài tham luận

cho Hội nghị.

08h 00: B.109 CS TCN

Ông Võ Ngọc Hà

Đại hội Chi bộ 12.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Đảng viên Chi bộ 12.

13h 30: B.14

 

Họp chỉnh sửa Dự thảo Đề án Tự chủ đại học.

- Ông Lê Quang Trí (P.HT);

- Ô.Nhẫn (K.LLCT), Bà Phương Em (TP.CTSV), Ô.Tín (TP.TV), Ô.Tùng, Ô.Thịnh (P.QLĐT), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD), Ô.Cường (GĐ TT.QHDN& TVTS), Bà Hoa (P.TTPC);

- Ông Bình, Bà Hằng, Bà Duyên (P.TCHC).

13h 30: A.104

Ông Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đại hội Chi bộ 8; TP: Ô. Cường (PBT Đảng ủy), Khách mời, Đảng viên Chi bộ; TG: 07h 30, ngày 11/9/2017; ĐĐ: B.14.
  2. Họp Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: VC P.TCHC; TG: 08h 00, ngày 11/9/2017; ĐĐ: A.105.
  3. Đại hội Chi bộ 11; TP: Bà Phương Em (UVTV Đảng ủy), Khách mời, Đảng viên Chi bộ; TG: 13h 30, ngày 11/9/2017; ĐĐ: B.14.

        4.Họp Chi bộ 05;TG: 13h 30, ngày 11/9/2017; ĐĐ: A.104.

        5.Họp Chi bộ 02;TG: 14h 00, ngày 11/9/2017; ĐĐ: A.105.

        6.Liên hệ các doanh nghiệp vận động tài trợ Lễ khai giảng; TP: Thành viên Tổ vận động; TG: 08h 00, ngày 13-14/9/2017.

        7.Họp Ban Thanh tra nhân dân; TP: Thành viên Ban TTND; TG: 14h 00, ngày 14/9/2017; ĐĐ: A.105.

       8.Họp Chi bộ 15;TG: 15h 00, ngày 14/9/2017; ĐĐ: B.14.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.