Tag

Chia sẻ

Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang hào hứng tham gia “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2017”

11-09-2017

Trong các ngày từ 07-16/9/2017, các tân sinh viên khóa 17 của Trường Đại học Tiền Giang đã bước vào Tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm học 2017-2018, đây là hoạt động mở đầu cho một năm học mới.

>> Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa học 2017 - 2018

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tân sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2017”

Đây là hoạt động chính trị vô cùng ý nghĩa được nhà trường tổ chức đầu khóa cho các tân sinh viên. Trong tuần lễ sinh hoạt công dân, các tân sinh viên sẽ được tìm hiểu về các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 10 và 11 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Rèn luyện đạo đức cho sinh viên theo gương Bác Hồ; Quán triệt chủ trương của Đảng về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Một nội dung quan trọng khác được phổ biến trong tuần lễ công dân đó là các nội dung liên quan đến quy chế đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện hành, quy định xử lý kết quả học tập, các chế độ chính sách đối với sinh viên,…

VĨNH SƠN