Chia sẻ

PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường: Quy định văn hóa trường học ở Trường Đại học Tiền Giang

14-09-2017

PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết: Trong năm học vừa qua, nhà trường đã ban hành Quyết định về việc quy định văn hóa trường học, nhằm mục đích: Bảo đảm nền nếp, kỷ cương, hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động của nhà trường; xây dựng phong cách ứng xử của công chức, viên chức và sinh viên chuẩn mực, hài hòa, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Trường; là căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, sinh viên hàng năm; xem xét khen thưởng cá nhân có đóng góp tích cực, kỷ luật và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm.

Image result for PGS TS Võ Ngọc Hà

PGS-TS. Võ Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

Quy định văn hóa trường học ở Trường Đại học Tiền Giang có những điểm đáng chú ý, như sau:
* Ứng xử của công chức, viên chức là cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ: Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ và chức trách trong phạm vi quyền hạn được giao. Dám đưa ra quyết định và dám chịu trách nhiệm về những quyết định quản lý của mình. Dân chủ, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành.

Tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán bộ cấp dưới và trung thực trong báo cáo thỉnh thị ý kiến đối với cán bộ cấp trên. Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thân thiện; không định kiến, thiên vị, phân biệt đối xử; không gây bè phái, cục bộ; bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo vệ danh dự, uy tín của viên chức thuộc quyền. Thực hiện cơ chế khen thưởng công khai, công bằng dựa trên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của viên chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành, năng lực tư duy và tầm nhìn chiến lược của cán bộ quản lý.

* Giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức với đồng nghiệp và sinh viên: Khi giao tiếp, công chức, viên chức phải mang bảng tên để sinh viên biết họ tên, chức danh công tác của mình trong trường hợp gặp gỡ trực tiếp hoặc giới thiệu về mình trong trường hợp gặp gián tiếp thông qua phương tiện thông tin truyền thông. Đối với đồng nghiệp, cần có thái độ trung thực, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ cùng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với sinh viên, cần có thái độ đúng mực, tận tâm, chu đáo, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết thấu đáo ý kiến sinh viên theo đúng các quy chế, quy định hiện hành về hoạt động đào tạo.

* Giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức và sinh viên qua hội họp, điện thoại, mạng Internet: Trong hội họp, công chức, viên chức và sinh viên phải có mặt đúng giờ, đúng thành phần; mang sổ ghi chép nội dung cuộc họp. Điện thoại của công chức, viên chức và sinh viên để ở chế độ rung; không đọc báo và không nói chuyện riêng; khi có việc khẩn cấp cần nghe điện thoại phải ra ngoài phòng họp, phòng học để không ảnh hưởng đến những người xung quanh,... Trong giao dịch công tác thuộc phạm vi công vụ, khuyến khích công chức, viên chức sử dụng địa chỉ email có phần đuôi là ….@tgu.edu.vn và sử dụng danh thiếp được thiết kế theo mẫu chung, có lôgô của trường; trong giao tiếp qua mạng Internet không đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh Quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Nữ sinh nhà trường đang trao đổi bài cùng bạn.
Nữ sinh nhà trường đang trao đổi bài cùng bạn

Quy định văn hóa trường học còn nêu 10 việc công chức, viên chức và sinh viên không được làm để xây dựng cảnh quan, môi trường công sở: Giẫm đạp lên cây trồng, ngắt bẻ hoa, cây cảnh, xả rác bừa bãi trong khuôn viên trường. Hút thuốc lá, chơi game trong giờ học và giờ làm việc; đánh bài dưới mọi hình thức; truy cập các website không lành mạnh. Sử dụng đồ uống có cồn, tập trung đông người ăn quà, cười, nói to, gây mất trật tự trong giờ học, giờ làm việc. Hành vi khiếm nhã, thái độ hách dịch, gây khó khăn trong việc giải quyết công việc.

Vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định. Giảng dạy, phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền bá tôn giáo, mê tín dị đoan. Có hành vi tiêu cực hoặc có thái độ bao che các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập và trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác. Gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ, trong cơ quan, đơn vị, nhóm công tác. Sử dụng tài sản, văn phòng phẩm cơ quan không đúng mục đích, không tiết kiệm, gây lãng phí. Sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

Cũng theo quy định, những tập thể, cá nhân tích cực, nghiêm túc thực hiện quy định này sẽ được nhà trường khen thưởng, ghi nhận thành tích thi đua và những tập thể, cá nhân vi phạm một trong các nội dung của Quy định này sẽ bị nhắc nhở, phê bình và xử theo quy định.

Sinh viên Lâm Tấn Chí (Lớp Đại học Công nghệ thông tin 16) cho biết: “Những quy định của nhà trường đã tập cho chúng em có thói quen gặp thầy cô, người lớn tuổi lễ phép chào hỏi; thói quen xếp hàng nơi công cộng; những thói quen tốt trong sinh hoạt và tuân thủ pháp luật,…”.

Ths. Nguyễn Minh Quân (Chủ tịch Hội sinh viên nhà trường) chia sẻ: “Với quyết tâm cao độ từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà thường và sự đồng thuận cao của viên chức, sinh viên toàn trường, tôi tin rằng, những quy định văn hóa trường học ở Trường Đại học Tiền Giang sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu nhà trường”.

VĨNH SƠN