Chia sẻ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

16-09-2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Thời gian nhận hồ sơ: 

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2
3

VĨNH SƠN tổng hợp