Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 03

17-09-2017

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 03

           (Từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 18/9

HỌP Đoàn đạo biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Ông Lê Hữu Hải (P.BT Đảng ủy, P.HT);

- Theo Thư mời.

16h 00: B.14

Ông Lê Hữu Hải

BA 19/9

Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Ô.Bình (TP.TCHC), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD).

08h 00: Trường ĐH Đồng Tháp

 

Dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ông Lê Quang Trí (P.HT);

- Bà Lý Thị Thanh Thủy (P.QTTB); Ông Lê Đình Han (P.GDTX).

14 giờ: UBND xã Thân Cửu Nghĩa

 

20/9

Họp Khối Đào tạo, ĐBCLGD, HSSV, QHDN&TVTS.

Trưởng đơn vị thuộc Khối.

07h 30 - 10h 30: B.243,TCN

Ông Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 9/2017.

Thành viên theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHTG, ngày 15/02/2017.

10h 30: B.243, TCN

Kiểm tra Chi bộ 01.

- Ô. Bình, Ô. Lễ (UV BCH);

- Chi ủy Chi bộ 01.

14h 00: A.104

NĂM

21/9

Đi công tác

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

08h 00

 

Đại hội Chi bộ 9.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Đảng viên Chi bộ 9.

13h 30: B.14

 

SÁU 22/9

Họp triển khai công tác cố vấn học tập.

- Bà Nhất Trang (P.CTSV), Ô. Tùng (P.QLĐT) ; LĐ khoa, BM (phụ trách công tác sinh viên) ;

- Cố vấn chuyên trách, cố vấn kiêm nhiệm các khoa.

7h30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp Tiểu ban Nội dung-Phương thức-Điều động sinh viên phục vụ Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Theo Kế hoạch số 555/KH-ĐHTG, ngày 06/9/2017

13h30: B.14

Dự Hội nghị đại diện các cơ quan tiếp nhận TNV 2017.

- Ông Lê Quang Trí (P.HT);

- Bà Nhàn (K.KHXH&NV).

08h 00: Tp. Hồ Chí Minh

 

Tham dự Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ các trường ĐH thuộc địa phương.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

14h 00: Trường ĐH Hồng Đức

 

BẢY 23/9

Phối hợp Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức Khóa đào tạo “Khởi nghiệp và giao lưu doanh nghiệp dành cho sinh viên thanh niên” (Từ 23/9 đến 24/9).

Theo thư mời

7 giờ: F404

Ông Lê Hữu Hải

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Đi công tác tại Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại Tp.HCM; TP: Ô.Bình (TP.TCHC), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD), Ô.Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS); TG: 06h 00, ngày 18/9/2017.
  2. Họp Chi bộ 3; TP: Đảng viên CB; TG: 13h 30, ngày 18/9/2017; ĐĐ: A.104.
  3. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên CB; TG: 13h 30, ngày 18/9/2017; ĐĐ: A.105.
  4. Họp Khoa KHXH&NV; TP: VC Khoa KHXH&NV; TG 15 giờ, ngày 18/9/2017; ĐĐ: D21, CSC.
  5. Họp Phòng Tổ chức - Hành chính; TP: VC P.TCHC; TG: 14h 00, ngày 21/9/2017; ĐĐ: A.105.
  6. Tiếp và làm việc với Phòng CSQLHC về TTXH, CA tỉnh Tiền Giang; TP: Ô. Bình, Bà Hà, Bà Thúy (P.TCHC), Bà Linh (TT.NNTH), Bà Ngân (VP Đảng ủy), Ô.Việt (TT.QHDN&TVTS), Bà Ngân (BM GDTC&QP); TG: 15h 30, ngày 21/9/2017; ĐĐ: A.104.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.