Chia sẻ

Chương trình học bổng của chính phủ Mexico dành cho sinh viên quốc tế năm 2018

22-09-2017

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế (AMEXCID) trân trọng kính mời các công dân quốc tế có quan tâm đến việc học sau đại học và nghiên cứu tham gia chương trình học bổng của Chính phủ Mexico dành cho sinh viên quốc tế năm 2018.

Học bổng được cấp cho hơn 180 quốc gia thông qua các chuỗi hiệp định song phương, chương trình đa phương và các thỏa thuận đặc biệt. Hơn 70 đơn vị đào tạo ở Mexico tham gia và các chương trình đào tạo của các đơn vị này đã được đăng ký với Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật quốc gia (CONACYT) và được công nhận là chương trình sau đại học đạt chất lượng quốc gia.

Thông qua việc cấp học bổng, Chính phủ Mexico muốn nhấn mạnh vai trò trách nhiệm toàn cầu của mình và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Sự hiện diện của các sinh viên, học viên và nhà khoa học quốc tế tại Mexico sẽ hỗ trợ việc xây dựng cầu nối bền vững nhằm làm phong phú thêm chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại dài hạn thông qua đóng góp có giá trị đặc biệt cho đất nước và các đối tác ở nước ngoài. Ngoài ra, các tổ chức và cộng đồng học thuật Mexico cũng được hưởng lợi ích từ sự gia tăng quốc tế hóa.

Hạn cuối đăng ký: Vào lúc 15 giờ (giờ địa phương TP. Mexico), ngày 28/9/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programaslbecas-paraextranjeros-29785

Phòng QLKHCN&HTQT