Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 04

24-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 04

           (Từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2017)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 25/9

Họp Ban Giám hiệu.

- Ban Giám hiệu;

- Ô.Bình (TP.TCHC).

07h 30: A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

BA 26/9

Tiếp và làm việc với Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng.

- Ban Giám hiệu;

- Ô.Bình (TP.TCHC), Ô.Tùng (TP.QLĐT), Ô.Tín (TP.TV), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD), Ô.Cường (GĐ TT.QHDN&TVTS).

09h 00: B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng.

Thành viên theo Kế hoạch số 555/KH - ĐHTG, ngày 06/9/2017.

16h 00: CSC

27/9

Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 và công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

- Đại biểu khách mời;

- Toàn thể VC nhà trường;

- Toàn thể SV khóa 17, SV  là Lớp trưởng, BTCĐ khóa 14, 15, 16.

07h 00: CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

28/9

Họp Khối TCHC-TTPC-TC.

Trưởng các đơn vị thuộc khối.

08h 00: A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV BTV Đảng ủy.

14h 00: A.104

SÁU 29/9

Dự Hội nghị Khoa học công nghệ lần 03.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

08h 00: ĐH CN Thực phẩm

 

Họp BCH Đảng bộ.

UV BCH Đảng bộ.

13h 30: A.105

Ông Võ Ngọc Hà

Họp mặt tiễn viên chức nghỉ hưu trí.

- Ban Giám hiệu;

- ĐD: BTV ĐU, BTV CĐ;

- Viên chức: P.TTPC, BM GDTC&QP, K.NN&CNTP.

15h 30: B.14

BẢY 30/9

 

 

 

 

CN 01/10

Lễ xướng danh và trao bằng tốt nghiệp năm 2017.

Thành viên theo Kế hoạch số 587/KH - ĐHTG, ngày 18/9/2017.

07h 30: GĐ B CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Đại hội Chi bộ 02; TP: Ô. Cường (PBT Đảng ủy), Khách mời, Đảng viên Chi bộ; TG: 07h 30, ngày 25/9/2017; ĐĐ: B.14.

2.Đại hội Chi bộ 16;TG: 13h 30, ngày 25/9/2017; ĐĐ: B.14.

3.Hội thảo “Phát triển hộ nông dân tỉnh Tiền Giang làm du lịch: Thực trạng và giải pháp”; TP: Theo thư mời, Bà Thanh (TP.QLKHCN&HTQT); TG: 08h 00, ngày 30/9/2017; ĐĐ: B.14.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.