Chia sẻ

Cấp mã số định danh cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội

02-10-2017

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ) và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; trong đó, một trong những nội dung quan trọng là phải xác định mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (gọi chung là người lao động). Đây chính là số định danh cá nhân do cơ quan BHXH cấp, để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT của người lao động.

Về hình thức, mã số BHXH là một dãy số tự nhiên người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự, trong đó, 10 ký tự cuối là mã số BHXH. Theo đó, sổ BHXH thay thế cụm từ "Số sổ:" bằng cụm từ "Mã số:"; Thẻ BHYT thay thế từ "Số:" bằng cụm từ "Mã số:" và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in "Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....".  

Khi đã có mã số BHXH, người lao động chỉ cần cung cấp mã số cho cơ quan BHXH để đăng ký tham gia hoặc thụ hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc. Mặt khác, người lao động cũng có thể tự kiểm tra, giám sát quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT vào bất kỳ thời điểm nào, bằng cách đăng nhập vào trang Web của BHXH Việt Nam, tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspxđể tra cứu, kể cả tra cứu thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động: Thông qua mã số BHXH, đơn vị sẽ giảm được rất nhiều thời gian để kê khai, cập nhật thông tin của người lao động khi tham gia cũng như khi giải quyết chế độ chính sách về BHXH, BHYT. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với trường hợp người lao động có quá trình đóng BHXH, BHYT qua nhiều đơn vị và nhiều tỉnh, thành khác nhau, vì thông qua mã số BHXH, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH có thể tiếp tục ghi nhận quá trình đóng BHXH, BHYT mà không đòi hỏi người lao động phải cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian đóng BHXH, BHYT trước đó; đồng thời cũng giúp đơn vị giảm đi khá nhiều thời gian, nhân lực quản lý, lưu trữ và sao lục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT của từng người lao động.

Về phía cơ quan BHXH: Thông qua quá trình xác định và cấp mã số BHXH, sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của người lao động, nhằm tiến tới thực hiện việc cấp mới, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử cho người lao động một cách thuận lợi và tại bất kỳ cơ quan BHXH nào khi người lao động có yêu cầu.

Đối với các cơ quan liên quan như: các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), Trung tâm dịch vụ việc làm..., với việc sử dụng mã số BHXH để tra cứu thông tin tham gia BHXH, BHYT sẽ giúp nâng cao được hiệu quả của công tác quản lý quỹ KCB BHYT, quỹ BHTN trong quá trình giải quyết các quyền lợi KCB cho người lao động được kịp thời, ngăn ngừa hữu hiệu tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT, trùng lắp chế độ BHTN...

Để hoàn thành được mục tiêu xác định mã số BHXH nói trên, ngành BHXH rất cần sự hợp tác của bản thân người lao động cũng như của từng cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong việc rà soát, kê khai bổ sung thông tin, nhằm có thể hoàn thiện và đồng bộ giữa dữ liệu kê khai hộ gia đình tham gia BHYT.

Theo http://www.tiengiang.gov.vn/

VĨNH SƠN tổng hợp