Chia sẻ

Họp Hội đồng Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018

08-10-2017

Ngày 04/10/2017, Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức kỳ họp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch Hội đồng Trường.

Ông Lê Văn Hưởng phát biểu khai mạc và đề nghị các thành viên tham gia kỳ họp tập trung thảo luận những nội dung chính liên quan báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang giai đoạn 2014-2017. Báo cáo cho thấy, từ năm 2014, Hội đồng Trường đã chủ trì chỉnh sửa chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Sau 3 năm thực hiện chiến lược chỉnh sửa, trước yêu cầu tự chủ, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, Ban Giám hiệu trường đã tổ chức sơ kết và đề xuất nội dung, giải pháp, chỉnh sửa, bổ sung chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của giáo dục đại học.                          

 PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo dự thảo chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, nội dung chỉnh sửa được tập trung vào hệ thống mục tiêu, giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đổi mới, tự chủ và hội nhập quốc tế.                                                    

                                   

            PGS. TS. Võ Ngọc Hà báo cáo dự thảo chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trên cơ sở chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang được chỉnh sửa, bổ sung, Ban Giám hiệu nhà trường dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ ở Trường ĐH Tiền Giang (giai đoạn 2018-2025). TS. Lê Hữu Hải - Phó hiệu trưởng nhà trường đã thông qua dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó tập trung thực hiện cơ chế tự chủ về hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính với những nội dung, giải pháp cụ thể cho từng năm.

TS. Lê Hữu Hải báo cáo dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ 

TS. Phan Văn Nhẫn - Thư ký Hội đồng Trường đã báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch giám sát tính hiệu quả của tổ chức bộ máy Trường Đại học Tiền Giang. Theo đó, Đoàn giám sát đã được thành tập gồm 9 thành viên, ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở GD & ĐT làm Trưởng đoàn.

Đoàn Giám sát đã thành lập 2 tổ công tác là: Tổ thu thập và phân tích dữ liệu do TS. Lê Minh Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo làm Tổ trưởng; Tổ dự thảo báo cáo do TS. Nguyễn Viết Thịnh làm Tổ trưởng. Tổ thu thập và phân tích dữ liệu đã thiết kế và in xong 450 phiếu điều tra, sau cuộc họp sẽ gửi đến các đơn vị để lấy ý kiến. Tổ dự thảo báo cáo đã chuẩn bị xong đề cương và hướng dẫn các trưởng đơn vị lập báo cáo.

Dự kiến, cuối tháng 11/2017, Tổ sẽ phân tích xong dữ liệu và dự kiến ngày 15/12/2017 sẽ báo cáo Thường trực Hội đồng Trường.

                               

  TS. Phan văn Nhẫn -Thư ký Hội đồng trường cũng đã báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch giám sát tính hiệu quả của tổ chức bộ máy Trường Đại học Tiền Giang

Các thành viên cũng đã tham gia thảo luận, góp ý về các nội dung của báo cáo, tham gia ý kiến đề xuất về lộ trình thực hiện tự chủ ở Trường ĐH Tiền Giang. Trong đó, TS. Ngô Tấn Lực nhấn mạnh, việc thực hiện tự chủ là việc phải làm, tuy nhiên nhà trường cần xác định rõ các nội dung cần thực hiện và tham khảo thêm nhiều nguồn, nhiều ý kiến của các chuyên gia, những giảng viên có tâm huyết.

Cũng trong kỳ họp, Hội đồng Trường đã lấy ý kiến các thành viên về việc bầu bổ sung ông Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng nhà trường tham gia vào Hội đồng Trường thay thế thành viên miễn nhiệm do chuyển công tác và về hưu.

LÊ TÂN