Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 06

08-10-2017

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 06

(Từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 09/10

Họp Giao ban tháng 10/2017.

- Bí thư Đảng bộ;

- Ban Giám hiệu;

- CT Công đoàn, BT Đoàn TN;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Họp lấy ý kiến tín nhiệm, bổ nhiệm Viên chức quản lý.

- Ban Giám hiệu;

- Thường trực Đảng ủy;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, Phó các đoàn thể.

10h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

BA 10/10

Đại hội Chi bộ 1

- Ông Võ Ngọc Hà (HT) ;

- Đảng viên CB1.

07h 30: B.14

 

Dự họp thảo luận dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Ô. Tín (TP.TV).

14h 00: Phòng họp Sở TC

 

11/10

Ban Giám hiệu và Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Chi ủy và lãnh đạo các đơn vị

- Lãnh đạo P.QLKHCN&HTQT; Chi ủy CB 2;

- Lãnh đạoTT.KT&ĐBCLGD; Chi ủy CB 13;

- Lãnh đạoKhoa KTXD; Chi ủy CB 6;

- Lãnh đạo P.QTTB; Chi ủy CB 9;

- Ô. Võ Văn Cường (Phó Bí thư ĐU).

- 7h 30 đến 8h 00

 

- 8h 00 đến 8h 30

 

- 8h 30 đến 9h 00

 

- 9h 00

Phòng A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

- Ô. Cường, Ô. Dũng, Ô. Quân, Ô. Việt (TT.QHDN&TVTS).

- B. Tân, B. Phượng ( TT.TTTV).

- B. Nhàn (K.KHXH&NV).

13h 30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Nghiên cứu chế tạo mô hình ổ cắm điện có khả năng điều khiển từ xa qua mạng internet 3G sử dụng raspberry pi B + với giao diện điều khiển đồng nhất trên điện thoại thông minh Android, Windows Phone”

- Ô.Vũ, Ô.Cường, Ô.Duy (K.KTCN);

- Ô.Huy Long (K.CNTT);

-Ô.Tú (P.QLKHCN&HTQT)

14h 00: A.104

Ông Võ Ngọc Hà

NĂM

12/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

- Ông Võ Ngọc Hà (HT);

- Ô. Bình (TP.TCHC).

07h 30: Trường CĐ nghề TG

 

SÁU 13/10

Họp thẩm định tài liệu giảng dạy: “Thẩm mỹ trang phục”.

- B. Thủy, B. Vân, B. Liên, Ô.Nhàn (K.KTCN);

- Ô.Tú (P.QLKHCN&HTQT)

08h 00: A.104

Ông Lê Quang Trí

Hiệu trưởng gặp gỡ Viên chức trong quy hoạch (Nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025).

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- B. Hằng (P.TCHC);

- VC trong quy hoạch (Nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025).

(Theo TB số 161/TB-ĐHTG ngày 06/10/2017).

14h 00: GĐ.CSC

Ông Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Họp Chi đoàn Viên chức 2; TP: Đoàn viên Chi đoàn VC2; TG: 15h 30, ngày 10/10/2017; ĐĐ: A.105

2. Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Khảo sát chuỗi giá trị của cây rau má chuyên canh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”; TP: Ô.Vượng, Ô.Khôi, B.Vẫn, B.Phương (K.KT-L); B.Xuân (TTQHDN&TVTS); B.Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h 00, ngày 11/10/2017; ĐĐ: A.105.

3. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên CB 15; TG: 15h 00, ngày 12/10/2017; ĐĐ: B.14.

4. Họp Chi đoàn Viên chức 1; TP: Đoàn viên Chi đoàn VC1; TG: 15h 00, ngày 12/10/2017; ĐĐ: A.105.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.