Tag

;

Chia sẻ

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 19

10-10-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 158/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 05 tháng10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 19

 

 
 

 

 

 

          Nhằm để hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo thuế, quyết toán thuế & các chính sách về thuế ở doanh nghiệp.

          Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ KHOÁ 19’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Kế toán doanh nghiệp; 

- Kế toán thuế XNK, TTĐB, GTGT, TNCN;

- Kế toán thuế thu nhập DN;

- Hướng dẫn chính sách thuế;

- Thực hành khai báo thuế.

          2. Đối tượng

          - Các học viên đang làm việc trong lĩnh vực kế toán tại doanh nghiệp,….

          - Các sinh viên chuyên ngành kế toán;

          - Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán, thuế.

          3. Thời gian và phương thức học tập

          - Thời gian: học khoảng 2,5 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 29 tháng 10 năm 2017

          - Học phí: 1.100.000đ/khóa/học viên (Một triệu một trăm ngàn đồng)

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 29/10/2017

          - Phương thức học: học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

4. Thành phần Giảng viên: quý thầy cô có uy tín và nhiều kinh nghiệm  giảng dạy tại Trường Đại học Tiền Giang.

          5. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí

- Thứ bảy, chủ nhật: văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng D23, khu D, cơ sở chính - số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Từ thứ hai đến thứ sáu: văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng A1.104, khu A, cơ sở Thân Cửu Nghĩa - ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

 Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo) - 01693 472 489 (Thầy Hiền)

 

  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                         Lê Hữu Hải

 

                                                                                                                  

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;                                                                                                         

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                       

- Lưu: Khoa  KT-L.                                                                            

Khoa Kinh tế - Luật