Chia sẻ

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 26

21-10-2017

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/TB-ĐHTG

            Tiền Giang, ngày 05 tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 26

 

 
 

 

 

 

Để hướng dẫn và cung cấp cho học viên kiến thức về nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp. Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOÁ 26’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học

- Nguyên lý kế toán; 

- Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho;

- Kế toán tiền lương, tài sản cố định;

- Kế chi phí sản xuất, tính giá thành;

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, mua bán hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính;

- Kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Kế toán thuế;

- Ứng dụng phần mềm kế toán;

- Thuế.

          2. Đối tượng

- Học viên muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp.

- Sinh viên không chuyên ngành kế toán.

          - Các cá nhân quan tâm đến công tác kế toán.

3. Thời gian và phương thức học tập

          - Thời gian: học khoảng 3 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 29 tháng 10 năm 2017.

          - Học phí: 1.100.000đ/khóa/học viên (Một triệu một trăm ngàn đồng)

          - Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 29/10/2017

          - Phương thức học: học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

4. Thành phần Giảng viên: quý thầy cô có uy tín , nhiều kinh nghiệm  giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang cũng như công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Kết thúc khoá học: học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí

- Thứ bảy, chủ nhật: văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng D23, khu D, cơ sở chính - số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Từ thứ hai đến thứ sáu: văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, phòng A1.104, khu A, cơ sở Thân Cửu Nghĩa - ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc

( Văn phòng Khoa – Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (0273) 3 857 938

( Văn phòng Khoa – Cơ sở chính: (0273) 3 870 030

 Di động: 0939 028 804 (Cô Thảo) - 01693 472 489 (Thầy Hiền)

 

     KT. HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                (Đã ký)

 

Lê Hữu Hải

 

Nơi nhận:                                                                                           

- Doanh nghiệp;                                                                                                                                     

- Sinh viên, cá nhân quan tâm;                                                              

- Lưu: VT, Khoa KT-L.                                                                                                                

 

 

Khoa Kinh tế - Luật