Chia sẻ

Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kì 2017-2020

12-10-2017

Sáng ngày 10/10/2017,  Chi bộ 1 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Hà - Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và là đảng viên Chi bộ 1; đồng chí Võ Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy.

Chi bộ 1 được thành lập theo quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 12 tháng 4 năm 2006, hiện Chi bộ có 15 đảng viên, trong đó 13 đảng viên chính thức và  02 đảng viên dự bị.


Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội

Chi bộ có 01 đồng chí Đảng viên là Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Bí thư Chi bộ là Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và các đảng viên là viên chức Phòng TC-HC nên có điều kiện thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu để truyền đạt, tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của Chi bộ là một số đồng chí đảng viên kiêm nhiệm nhiều công tác chuyên môn, đoàn thể nên còn hạn chế về quỹ thời gian trong công tác đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhiệm kỳ 2015-2017, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, Chi bộ 1 đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2017 như: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC đủ về số lượng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tham mưu Đảng ủy, BGH nhà trường trong công tác cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với CCVC nhà trường.

Bên cạnh đó, Đảng viên Chi bộ 1 đã rất nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra. Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm, Chi bộ 1 đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên được phân loại và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phòng Tổ chức - Hành chính đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tổ Công đoàn đạt danh hiệu tổ Công đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội, Đồng chí Võ Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả Chi bộ 1 đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trong tổ chức sinh hoạt Chi bộ 1; mỗi đảng viên cần nêu cao tính gương mẫu, tiên phong trong thực thi nhiệm vụ được giao và hoàn thành với kết quả tốt.

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng TC-HC trúng cử Bí thư Chi bộ 1 và đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Phó Trưởng phòng TC-HC trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.


Chi ủy Chi bộ 1 ra mắt trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng viên Chi bộ 1 quyết tâm hoàn thành thắng lợi 09 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

HỒNG DUYÊN