Chia sẻ

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

09-11-2017

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu, trong đó:

– Kỹ sư hạng III: 11 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 03 chỉ tiêu;

– Chuyên viên: 06 chỉ tiêu;

– Kỹ thuật viên hạng IV: 07 chỉ tiêu;

– Cán sự: 04 chỉ tiêu;

– Nhân viên quản lý khách hàng: 01 chỉ tiêu;

– Nhân viên cung ứng dịch vụ: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày đăng báo đến hết ngày 25/11/2017.

– Địa điểm: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, số 39 đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

*** Chi tiết thông báo như sau:

735-1

 

735-2735-3

Nguồn tin: trungtamnuocbrvt.com.v

VĨNH SƠN tổng hợp