Tag

Chia sẻ

Tài khoản cá nhân dùng cho việc sử dụng tài liệu số của sinh viên khóa 17

09-11-2017

Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu (sử dụng tài liệu số) của SV khóa 17, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VINA thực hiện xong việc cấp tài khoản cá nhân cho tất cả sinh viên khóa 17 của các khoa.

Trung tâm thông báo đến các khoa, giảng viên cố vấn của lớp để thông tin đến tất cả SV khóa 17 đã có tài khoản cá nhân dùng cho việc sử dụng tài liệu số.

- Địa chỉ trang web truy cập: http://www.thuvienso.tgu.edu.vn. - Tài khoản cá nhân:
Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số SV

Trong khi sử dụng nếu có lỗi kỹ thuật (không đăng nhập được), SV cần liên hệ với Trung tâm TT-TV qua địa chỉ: tttttv@tgu.edu.vn để hoàn chỉnh.

TRUNG TÂM TT-TV

TT Thông tin - Thư viện