Tag

Chia sẻ

Thông tin tham dự các khóa học tại Israel

22-11-2017

Căn cứ công văn số 5304/UBND-NC ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa học tại Israel theo chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ giữa Bộ Nội vụ và Nhà nước Israel.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị thông tin về các khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ, như sau:

- Khóa học 1: Hỗ trợ cảm xúc xã hội và an sinh cho trẻ.

- Khóa học 2: Công nghệ sau thu hoạch, sinh lí học, bệnh lý học và xử lý sản phẩm tươi sống.

- Khóa học 3: Dạy toán và khoa học - mô hình học tập STEM.

- Khóa học 4: Thâm canh rau.

(Thời gian khóa học, điều kiện dự tuyển kèm theo công văn số 5746/BNVCTTN ngày 31/10/2017 của Bộ Nội vụ) Mẫu đơn đăng ký được đăng tải tại: http:/bit.ly/applicationform17;

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học và hồ sơ, thủ tục xin vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam (Ms. Nguyễn Bảo An, số điện thoại: 024.37187511; Email: mashav@hanoi.mfa.gov.il hoặc Ms. Nguyễn Thu Trang, số điện thoại: 024.37187532; Email: dcm-assistant@hanoi.mfa.gov.il).

VĨNH SƠN