Chia sẻ

UBND huyện Gò Công Đông tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

24-11-2017

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng:

Tổng số 54 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 08 và xét tuyển đặc cách trường hợp giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn.

– Bậc Tiểu học: 17.

– Bậc Trung học cơ sở: 21.

– Sự nghiệp Phòng Giáo dục và Đào tạo: 04.

– Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 04.

 

128_tuyen_dung_vien_chuc_giao-duc-(1)_Page_1128_tuyen_dung_vien_chuc_giao-duc-(1)_Page_2128_tuyen_dung_vien_chuc_giao-duc-(1)_Page_3

VĨNH SƠN tổng hợp