Tag

Chia sẻ

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 12/2017

28-11-2017

THÔNG BÁO

    Về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng

 (Đợt 12/2017)

                                                         Kính gửi: Các khoa chuyên ngành.

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các khoa về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa với các nội dung cần lưu ý như sau:

1) Giảng viên cố vấn thông báo đến sinh viên phải biết chính xác kết quả điểm thi kết thúc học phần (kể cả điểm thi các học phần cải thiện, trả nợ, đồ án, khóa luận, thực tập,…) mới làm đơn xét tốt nghiệp nộp cho khoa.

2) Sinh viên phải tự làm đơn để điền đúng và đủ các thông tin cá nhân làm cơ sở đối chiếu trong việc lập hồ sơ công nhận tốt nghiệp.

3) Sinh viên nên sử dụng mẫu đơn xét tốt nghiệp có trên website của Phòng Quản lý Đào tạo.

 Lưu ý:

- Trong đơn sinh viên chú ý cẩn thận khi đề nghị các học phần không tham gia tính điểm trung bình chung tích lũy. Các đợt xét tốt nghiệp trước đây sinh viên rút sai học phần trong khối kiến thức dẫn đến xét rớt tốt nghiệp, do đó Giảng viên cố vấn chú ý kiểm tra kỹ khi ký vào đơn của sinh viên.

- Sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học, điểm thưởng được cộng vào điểm trung bình chung tích lũy phải có giấy xác nhận của các đơn vị liên quan và phê duyệt của Ban Giám hiệu kèm theo đơn xét tốt nghiệp của mỗi sinh viên.

4) Trưởng khoa ký tên đầy đủ vào đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên.

5) Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp lập theo đơn vị lớp và theo thứ tự mã số sinh viên từ nhỏ đến lớn.

6) Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên kèm theo đủ các loại loại chứng chỉ, chứng nhận hoặc đạt chuẩn theo các Quyết định sau:

  •  Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

 - Theo Quyết định 347/QĐ-ĐHTG ngày 13/6/2017 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 đối với sinh viên chuyên tiếng Anh chính quy của Trường Đại học Tiền Giang.

- Theo Quyết định 345/QĐ-ĐHTG ngày 13/6/2017 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh chính quy của Trường Đại học Tiền Giang.

 -  Ngoài ra, Giảng viên cố vấn và Thầy (Cô) giáo vụ các khoa kiểm tra, ký xác nhận điểm thi của sinh viên tham gia lớp Kỹ năng giao tiếp bằng Ngoại ngữ.

  •  Chuẩn đầu ra tin học:

 - Theo Quyết định 346/QĐ-ĐHTG ngày 13/6/2017 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra tin học không chuyên trong đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Tiền Giang.

 -  Ngoài ra, Giảng viên cố vấn và Thầy (Cô) giáo vụ các khoa kiểm tra, ký xác nhận điểm thi (2 cột điểm ) của sinh viên được cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (nếu sinh viên chưa nhận chứng chỉ).

  •  Chuẩn Giáo dục thể chất:

 Theo Quyết định 950/QĐ-ĐHTG ngày 09/12/2016 về việc ban hành Quy định đạt chuẩn Giáo dục thể chất để xét công nhận tốt nghiệp; điều kiện miễn học, miễn thi và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa của Trường Đại học Tiền Giang.

  •  Chuẩn Giáo dục quốc phòng & An ninh:

 Theo Quyết định 834/QĐ-ĐHTG ngày 31/10/2016 về việc tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng & An ninh cho học sinh, sinh viên các khóa đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang.

7) Khoa tiến hành xét tốt nghiệp theo quy định và gởi hồ sơ về Phòng Quản lý Đào tạo, hạn cuối ngày thứ tư, 06/12/2017.

Sau ngày nhận hồ sơ từ các khoa gửi, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ xuất dữ liệu từ phần mềm UIS để tiến hành xét tốt nghiệp. Những hồ sơ nộp sau ngày quy định sẽ được xét vào đợt sau.

Ngày họp xét tốt nghiệp được thông báo trên lịch công tác của trường.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp