Chia sẻ

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

12-12-2017

Thực hiện chương trình công tác xây dựng đảng năm 2017, tối ngày 11/12/2017, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang đã khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 75 đoàn viên ưu tú của nhà trường.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Tý - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang; đồng chí Phạm Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và 75 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học.

Đồng chí Phạm Thế Vinh phát biểu khai mạc lớp học

Đồng chí Phạm Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh, cho biết: Lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng nhằm giúp các đoàn viên ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cốt lõi của đường lối Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đoàn viên ưu tú sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viên tham gia lớp học

Trong khóa học, các học viên được tìm hiểu 5 bài học theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khoá học, các học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận.

PGS.TS. Võ Ngọc Hà đề nghị các đoàn viên ưu tú thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học

Phát biểu chỉ đạo lớp học, PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang nhấn mạnh, việc được tham gia lớp học là sự ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện của các đoàn viên ưu tú trong suốt thời gian qua. Vì vậy, đề nghị các đoàn viên ưu tú tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy, quy chế; phấn đấu học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt, xứng đáng với danh hiệu đoàn viên ưu tú để sớm được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

VĨNH SƠN

Đảng ủy