Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 17

22-12-2017

­­­LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 17

(Từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

25/12

Họp xem xét thống nhất ý kiến góp ý của viên chức tại hội nghị CBCCVC cấp cơ sở.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Trưởng ban TTND;

- Trưởng các đơn vị;

- Bà Hằng, Bà Hà (TC-HC), Bà Thảo (PTV).

7giờ30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ trường.

13giờ30

Phòng B14

BA 26/12

Hội nghị đánh giá CC,VC lãnh đạo

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTV Đảng ủy;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch HCCB;

- Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

7giờ30

Phòng B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Hội thảo "Tổ chức và quản lý hoạt động SHTT trong các trường ĐH, Viện NC và DN - thực trạng và giải pháp".

Ô. Lê Quang Trí

Phó Hiệu trưởng

KS Sen Việt TP.HCM

 

Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng ban TTND;

- Ô Tín, bà Nĩ, bà Thảo (PTV) ; bà Thủy (Tp.QTTB) ; Bà Hằng, bà Hà (PTCHC).

14giờ00

Phòng A.105

Ô. Võ Ngọc Hà

Toạ đàm: “Người chiến sĩ nhân dân”.

- Đ/c Đinh Quốc Cường - UVBTV ĐU;

- Đại diện lãnh đạo PCTSV;

- Đại diện BTV Công đoàn;

-  Đại diện BCH HCCB;

- Đại diện BTK HSV;

- Đại biểu theo thư mời

15h00

B.14

 

Ô. Lê Hữu Hải

TƯ 27/12

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018.

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn trường;

- Chủ tịch HCCB;

- Trưởng ban TTND;

- Trưởng ban Nữ công;

- Đại biểu là viên chức do các đơn vị cử tham dự (theo danh sách).

07giờ30

 GĐCSC

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

28/12

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 từ ngày 28-29/12/2018.

Ông Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Phòng họp số 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang

 

Kiểm tra việc thực hiện quy trình đào tạo các khóa học của Khoa Kinh tế - Luật

- Lê Minh Tùng-Tp QLĐT

- Nguyễn Ngọc Long

  GĐ TTKT&ĐBCLGD

- Nguyễn Thanh Bình - Tp TC.HC

- Nguyễn Nhất Trang-PTP CTSV

- Võ Văn Cường-Tp TTPC,

- Lê Thanh Quân-PTP QLĐT

- Trần Quang Hiền-PTPQLĐT

- Bùi Bá Lộc - CV PQLĐT

- Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

(P. TTPC).

07h30

VP Khoa KT-L

Ô. Lê Hữu Hải

Kiểm tra việc thực hiện quy trình đào tạo các khóa học của Khoa Sư phạm.

 

13h30

VP Khoa SP

SÁU

29/12

Kiểm tra việc thực hiện quy trình đào tạo các khóa học của Khoa NN & CNTP.

07h30

VP Khoa NN&CNTP

Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập BQL các khu công nghiệp Tiền Giang

Ông Lê Quang Trí

Phó Hiệu trưởng.

08 giờ 00

Hội trường Ấp Bắc - TT HN tỉnh TG

 

Tiễn viên chức nghỉ hưu trí

-  Ban Giám hiệu;

- Đại diện BTV  Đảng ủy;

- Đại diện BTV CĐCS;

- Viên chức Khoa Sư phạm;

- Viên chức Phòng QT-TB.

15 giờ 00

Phòng B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h30, ngày 25/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.105.

2. Hội thảo khoa học - Tổ Tiếng Anh không chuyên, chủ đề "How To Design Learning Environments That Ensure Success For English Language Learners at TGU"; TP: Giảng viên Khoa KHXH & NV, đại diện lãnh đạo TT NN-TH, phòng QLKHCN & HTQT; TG: 13h30, ngày 25/12/2017 (thứ Hai); ĐĐ: A.104.

3. Dự Hội nghị tổng kết phong trào CN, VC, LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017; TP: Ông Bình - Chủ tịch CĐCS, TG: 07h30, ngày 26/12/2017 (thứ Ba); ĐĐ: LĐLĐ tỉnh.

4. Họp xét duyệt đề tài NCKH: “Xây dựng mô hình các yếu tố tác động đến phát triển bềnvững các doanh nghiệp thủy sản tại Tiền Giang”; TP: Ô. Vượng, Ô. Ơn, Ô.Phong, Bà Vẫn, Bà Nga (Khoa KT-L); Ô. Ẩn (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09h00 ngày 26/12/2017 (thứ Ba), ĐĐ: A.104.

5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV: “Tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa ở TP Mỹ Tho phục vụ phát triển du lịch”; TP: Bà Thanh (P.QLKHCN&HTQT); Bà Giàu, Bà Thắm, Ô. Thái (K.KHXH&NV); Bà Dung (P.QLĐT); Ô. Sơn (TT Thông tin thư viện); TG: 07h30 ngày 28/12/2017 (thứ Năm), ĐĐ: A.104.

6. Vòng sơ khảo Hội diễn văn nghệ "vui cùng sinh viên 2017"; TP: Ô, Quân - Chủ tịch HSV, BCH Hội SV; TG: 18h00, ngày 28/12/2017 (thứ Năm); ĐĐ: GĐ CSC.

 

* Lưu ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.