Chia sẻ

50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử

04-01-2018

50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân (1968 – 2018) - sự kiện lịch sử trọng đại của nước ta, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản tài liệu: “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – những giá trị lịch sử” do tác giả Lê Trung Kiên và Nguyễn Hà tuyển chọn.

 Tài liệu gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Phụ lục tập hợp nhiều tư liệu, điện và thư của sự kiện quan trọng đã tác động chính đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân ta như: thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điện mật của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương…

Phần thứ hai: Những bài viết, bài phân tích, đánh giá về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, vị trí, vai trò và ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sự kiện lịch sử Xuân Mậu Thân 1968 đã làm thay đổi cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, nó là một trong những nguyên nhân quyết định Mỹ phải chấp nhận đàm phán việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, đã làm rung chuyển không chỉ chính quyền Sài Gòn mà còn làm chao đảo cả chính trường nước Mỹ lúc bấy giờ. Đồng thời là tiền đề cho sự toàn thắng của cuộc tổng tiến công năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Có thể nói, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy này cho tới tận hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí tiến công và lòng quả cảm của người Việt Nam.

Tài liệu hiện có tại Thư viện. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Tôn Quang Đăng

TT Thông tin - Thư viện