Tag

Chia sẻ

Chương trình khát vọng sinh viên năm 2018

10-01-2018

Ngày 8/01/2018, Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức chương trình “Khát vọng sinh viên lần III” và tuyên dương 75 “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016-2017, trong đó có 10 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp tỉnh, 14 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 51 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sao Tháng Giếng” cấp Trung ương.

Chương trình “Khát vọng sinh viên lần III” và tuyên dương 75 “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016-2017

Đến dự có đồng chí Đinh Quốc Cường - Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh, đồng chí Lê Tiến Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang và 200 sinh viên cùng tham dự.

ThS Nguyễn Minh Quân trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho em Đặng Thanh Thủy

Đây là hoạt động do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường tổ chức nhằm tuyên dương các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, từ đó tạo sự lan tỏa, khích lệ các sinh viên nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”. Những năm qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang luôn là một trong những đơn vị xuất sắc của Trung ương, của Tỉnh về việc triển khai và nhân rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Đ/c Đinh Quốc Cường trao giấy chứng nhận cho 14 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh

Đ/c Lê Tiến Dũng trao giấy chứng nhận cho 10 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”  tiêu biểu cấp tỉnh

Đồng chí Nguyễn Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang chia sẻ: Qua những năm triển khai thực hiện, Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã không ngừng nâng chất phong trào, đầu tư về hình thức triển khai cũng như nội dung thực hiện; cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường qua các năm không ngừng tăng lên về chất lượng và số lượng, điều đó càng chứng tỏ cho sự lan tỏa của phong trào, khích lệ các sinh viên trong toàn trường nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình sinh viên Trường Đại học Tiền Giang”.

VĨNH SƠN

Hội sinh viên