Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Phát triển mô hình du lịch Homestay tại Tiền Giang”

10-01-2018

Ngày 19/6/2017 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Phát triển mô hình du lịch Homestay tại Tiền Giang” do TS. Nguyễn Thạnh Vượng – Khoa Kinh tế - Luật làm chủ nhiệm đề tài. Thành viên tham gia: Ths. Nguyễn Duy Tân (Khoa Kinh tế - Luật). Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Du lịch Homestay là một loại hình du lịch đặc biệt, là loại hình du lịch dành cho những du khách thích khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương. Tham gia trải nghiệm loại du lịch này du khách sẽ được cùng sinh hoạt tại nhà dân, cùng tham gia lao động sản xuất với chủ hộ gia đình nơi du khách cư trú, trở thành một cư dân địa phương tại điểm Homestay.     

Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng loại hình du lịch Homestay đang gặp với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng như: sản phẩm du lịch homestay chưa đa dạng, còn trùng lắp giữa địa phương này với địa phương khác; năng lực điều hành của hộ gia đình kém; sự gắn kết giữa hộ dân với các công ty du lịch chưa chặt chẽ…Tại Tiền Giang, du lịch homestay chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, hai địa phương được chọn để phát triển du lịch này là Khu du lịch cù lao Thới Sơn (Thành phố Mỹ Tho), Khu du lịch Cái Bè và xã Đông Hòa Hiệp (Huyện Cái Bè). Trong năm 2015 đã đón được 1.525.129  lượt khách, trong đó có 517.198 lượt khách quốc tế thì đã có 210.000 du khách tham gia loại hình du lịch homestay và năm 2016 Tiền Giang đã đón khoảng 1.690.062 lượt khách trong đó có gần 662.062 khách quốc tế và 300.000 lượt khách tham gia loại hình Homestay. Do đó cho thấy tốc độ phát triển thị phần của du lịch Homestay ngày cành nhanh. Homestay là dịch vụ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, đảm bảo các yếu tố về phát triển bền vững, thân thiện với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, tích cực góp phần cải thiện đời sống cộng đồng.  

Mục tiêu đề tài:

  • Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch Homestay tại Tiền Giang giai đoạn 2005-2016;
  • Đánh giá sự cảm nhận của du khách về chất lượng sản phẩm du lịch Homestay tại tỉnh Tiền Giang
  • Đề xuất các giải pháp phù hợp, mang tính khả thi, qua đó phát triển được mô hình du lịch Homestay cho tỉnh Tiền Giang

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần xác lập khung nghiên cứu phát triển mô hình du lịch Homestay, áp dụng tại Tiền Giang, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển ngành du lịch tỉnh nhà, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Tiền Giang nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới./.

                                                       Đặng Như Ngà – Phòng QLKHCN&HTQT

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế