Tag

;

Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Tiền Giang”

10-01-2018

Ngày 24/8/2017 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Tiền Giang” do Ths. Ngô Văn Vàng –Khoa Lý luận Chính trị làm chủ nhiệm đề tài. Thành viên tham gia: Ths. Võ Xuân Hưởng và Ths. Phạm Trần Ngọc Hương (Khoa Kinh tế - Luật). Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Hiện nay, chất lượng giáo dục và đào tạo đang ngày càng thu hút sự chú ý của xã hội. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, nội dung chương trình đào tạo, người học… và cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề quan trọng và được các trường đại học hiện nay đặc biệt quan tâm, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định việc đổi mới quản lý giáo dục đại học là một trong những yếu tố đột phá để tạo sự đổi mới toàn diện giáo dục đại học và phát triển quy mô phải đi đôi với đảm bảo chất lượng đào tạo. Có thể nói sinh viên đóng vai trò đặc biệt trong dịch vụ đào tạo đại học, đây là khách hàng quan trọng vì sinh viên là đối tượng trực tiếp của quá trình đào tạo nên ý kiến phản hồi của sinh viên về sự hài lòng đối với việc giảng dạy của giảng viên, cơ sở vật chất, cũng như quy trình và nội dung giảng dạy có một ý nghĩa nhất định. Đây là một kênh thông tin quan trọng và khách quan, góp phần đánh giá được chất lượng đào tạo hiện tại giúp cho giảng viên, khoa và nhà trường có những sự điều chỉnh hợp lý theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội. Vì vậy, trong lĩnh vực giáo dục việc đánh giá chất lượng các dịch vụ thông qua ý kiến của sinh viên đang trở nên hết sức cần thiết.

Mỗi năm, Trường Đại học Tiền Giang có hàng nghìn sinh viên đăng ký dự thi vào các chuyên ngành của Trường. Trong đó, Khoa Kinh tế - Luật là một trong những khoa có sinh viên đăng ký chiếm tỷ trọng lớn với nhiều ngành nghề đào tạo. gian qua, Khoa đã không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô đào tạo. Khoa chủ động kết nối và có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan, doanh nghiệp, các hiệp hội kinh tế trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận để tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, học tập và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhờ vậy, phần lớn tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm. Bên cạnh đó, số sinh viên nhập học mỗi năm đều tăng dần nhưng cũng có năm giảm mạnh, cụ thể năm 2016-2017 giảm 494 sinh viên so với năm học 2015-2016, thêm vào đó Khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, tuy nhiên còn non về kinh nghiệm giảng dạy; chương trình đào tạo được cập nhật hàng năm nhưng thiếu sự tham khảo của các doanh nghiệp. Điều này cho thấy cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo của Khoa.

Mục tiêu đề tài:

  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang.
  • Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Tiền Giang.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong việc xây dựng hoặc điều chỉnh hoạt động đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật trong tương lai./.

                                                       Đặng Như Ngà – Phòng QLKHCN&HTQT.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế