Tag

;

Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát địa danh ở thành phố Mỹ Tho”

10-01-2018

Ngày 29/8/2017 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát địa danh ở thành phố Mỹ Tho” do Ths. Võ Văn Sơn –Trung tâm Thông tin – Thư viện thực hiện. Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại Khá.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Thành phố Mỹ Tho là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh Tiền Giang. Trên bước đường hình thành và phát triển, cư dân Mỹ Tho đã sản sinh ra những tên đất, tên làng, tạo thành một hệ thống địa danh phản ánh những nét đặc trưng của vùng đất mới (địa danh chỉ các đối tượng tự nhiên, địa danh chỉ công trình xây dựng, địa danh hành chính và địa danh chỉ vùng). Tác giả nghĩ rằng, nghiên cứu địa danh ở thành phố Mỹ Tho sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, địa lý, lịch sử, văn hóa… của địa phương. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu địa danh ở thành phố Mỹ Tho còn bổ sung một phần tư liệu cho việc tìm hiểu địa danh của tỉnh Tiền Giang. Cùng với sự phát triển của khoa học hiện đại, nghiên cứu địa danh đã trở thành một môn khoa học thuộc ngành ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu về nguồn gốc, ngữ nghĩa, cấu tạo, sự biến đổi, lan toả, phân bố địa danh.

Ngoài ra, địa danh còn là đối tượng quan tâm của nhiều lĩnh vực khoa học như lịch sử, địa lý, dân tộc học, văn hóa học, đặc biệt là ngôn ngữ học... Nhiều nhà nghiên cứu còn gọi địa danh là những “hoá thạch”, những “trầm tích” để ta lần mở lại quá khứ. Có thể coi địa danh là mảnh đất màu mỡ luôn hứa hẹn cho người nghiên cứu những phát hiện bất ngờ, thú vị. Vì vậy, việc nghiên cứu địa danh có ý nghĩa và có giá trị rất lớn.

Mục tiêu đề tài:

Thống kê, miêu tả đặc điểm cấu trúc và phương thức định danh các địa danh ở thành phố Mỹ Tho trên các phương diện: mô hình phức thể địa danh, các đặc điểm ngữ pháp, thành tố chung và tên riêng địa danh. Từ nguồn ngữ liệu địa danh, tác giả tiến hành miêu tả nguồn gốc và giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở thành phố Mỹ Tho.

Đề tài còn góp phần làm tăng thêm những công trình nghiên cứu về địa danh ở Mỹ Tho nói riêng và Nam bộ nói chung. Kết quả của đề tài nghiên cứu có thể biên tập thành tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên (ngành: Văn hóa học, Du lịch, Lịch sử, Ngữ văn....) của Trường Đại học Tiền Giang.

                                                       Đặng Như Ngà – Phòng QLKHCN&HTQT.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế