Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Xác định mô hình tín dụng hiệu quả đối với nông dân trên địa bàn huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang”

10-01-2018

Ngày 09/11/2017 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Xác định mô hình tín dụng hiệu quả đối với nông dân trên địa bàn huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang” do Ths. Trần Quang Khôi – Giảng viên Khoa Kinh tế - Luật thực hiện. Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại Khá

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Tỉnh Tiền Giang được nhiều ưu đãi về điều kiện tự nhiên, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế đa dạng, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung giữ vai trò quyết định bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, hàng năm cung cấp trên 50% sản lượng lương thực và 95% kim ngạch xuất khẩu gạo. Huyện Tân Phước là một huyện nghèo của tỉnh, được thành lập năm 1994 và vùng đất trũng của Đồng Tháp Mười trước đây, bà con nông dân trên địa bàn huyện còn nghèo khó, thu nhập thấp và gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất hiện nay. Trong những năm gần đây, với chủ trương của Nhà nước nhiều tổ chức, cơ quan và các đoàn thể đã tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo huyện Tân Phước đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ vốn và các phương tiện cần thiết khác để giúp người dân nghèo nhằm tạo điều kiện cơ hội cho họ vươn lên vượt qua nghèo khó. Và tất cả các chương trình đó đều có sự góp phần tích cực của tín dụng.

Nội dung chính của đề tài nhằm đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần sử dụng có hiệu quả vốn vay tại các nông hộ sản xuất trên địa bàn đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang.

Mục tiêu của đề tài là:

        - Đánh giá nhu cầu vốn của nông dân trong từng hoạt động sản xuất của họ cũng như nhu cầu về vốn của những mô hình tín dụng hiện tại trên địa bàn.

        - Vai trò của vốn đối với quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông hộ.

        - Xác định mô hình tín dụng hiệu quả trên địa bàn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp góp phần giúp cho người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Kết quả của đề tài góp phần làm tăng thêm những công trình nghiên cứu về thị trường tín dụng nông thôn tại tỉnh Tiền Giang và dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp…. của Trường Đại học Tiền Giang.

                                                       Đặng Như Ngà – Phòng QLKHCN&HTQT.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế