Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát chuỗi giá trị của cây rau má chuyên canh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”

10-01-2018

Ngày 11/10/2017 Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Khảo sát chuỗi giá trị của cây rau má chuyên canh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” do cô Lê Hồng Xuân  - Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Tư vấn Tuyển sinh thực hiện. Kết quả nghiệm thu đề tài: xếp loại Đạt.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài:

Rau  má là sản phẩm rau thế mạnh của huyện Châu Thành và có tiềm năng phát triển tốt. Thực tế cho thấy trồng rau má đã tạo ra được nguồn thu hàng tháng khá ổn định cho các nông hộ vì tận dụng được thế mạnh vể đất đai, khí hậu…Diện tích trồng rau bình quân mỗi hộ không nhiều nhưng nhờ trồng rau ngắn ngày, khả năng luân canh hệ số quay vòng đất khoảng 5-8 vòng/năm, nên thu nhập khá, tăng nguồn thu ổn định kinh tế gia đình. Cây rau má, không chỉ là một loại rau ăn thường ngày, một loại thảo dược mà còn là một loại rau dễ trồng, được ưa chuộng rộng rãi, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo cho người nông dân vùng nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho những người dân nghèo.

Mục tiêu của đề tài là:

- Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau má tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Mô tả chuỗi giá trị rau má tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Phân tích kinh tế chuỗi giá trị rau má chuyên canh tại 3 xã Tam Hiệp, Tân Lý Đông, Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện hoạt động của chuỗi giá trị vùng rau má chuyên canh huyện Châu Thành.

Kết quả của đề tài góp phần làm tăng thêm những công trình nghiên cứu về cây rau má chuyên canh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp…. của Trường Đại học Tiền Giang.

                                                       Đặng Như Ngà – Phòng QLKHCN&HTQT.

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế