Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo nhận chứng chỉ Tin học ứng dụng Khóa 03

19-01-2018

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG

CNTT CƠ BẢN KHÓA 03

Ngày thi: 5/11/2017

CÁC HỌC VIÊN ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ

TẠI PHÒNG B 250

LƯU Ý: HỌC VIÊN KHI ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ PHẢI ĐEM THEO GIẤY DỰ THI HOẶC GIẤY CMND.

TT Ngoại ngữ - Tin học