Chia sẻ

Lịch công tác tuần 21

20-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 21

(Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

22/01

Họp ban Thường vụ Đảng ủy

Ủy viên Ban Thường vụ

07h30

B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Bí thư

Họp đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017

BCH Đảng bộ;

13h30

Phòng B14

BA 23/01

Họp xét duyệt đề tài NCKH  "Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hộ tiêu thụ một pha qua mạng không dây".

Ô.Vũ, Ô. Phương,Ô.Cường, Ô. Thanh, Ô. Duy, Bà Vân (K.KTCN)

7h30-9h00  Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự lễ giỗ "Ba chiến sỹ gang thép"

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

07h30

Khu Di tích

Ấp Bắc

Ô. Lê Hữu Hải

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Sư phạm

- Ô. Sơn, Bà Mai Trang (K.SP)

- Ô. Tùng, TP QLĐT;

- Ô. Long, GĐ TT KT & ĐBCLGD;

- Ô. Hiếu, TK CNTT;

- Ô. Cường, C. Trang, PTTPC;

-  Bà Nhất Trang, TP CTSV.

14h00

Phòng A105

Họp đánh giá Đảng viên Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà

- Đảng viên Chi bộ 1

14h00

Phòng A104

 

TƯ 24/01

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học viên, học sinh các lớp TCSP Mầm non hệ VLVH khóa 13, hệ chính quy khóa 14.

Theo Quyết định số 05/QĐ-ĐHTG ngày 05/01/2018

07h30

Phòng B243

Cơ sở TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp bàn công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Sở LĐ-TB & XH về kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017

Theo Kế hoạch số 28/KH-ĐHTG ngày 12/01/2018

08h30

Phòng B243

Cơ sở TCN

Ban Giám hiệu họp với toàn thể viên chức Khoa Sư phạm

Toàn thể viên chức

Khoa Sư phạm

14h00-14h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Ban Giám hiệu họp với toàn thể viên chức Khoa NN&CNTP

Toàn thể viên chức

Khoa NN&CNTP

14h30-15h00

Phòng B14

Ban Giám hiệu họp với toàn thể viên chức Khoa KHTN

Toàn thể viên chức

 Khoa KH Tự nhiên

15h00-15h30

Phòng B14

Ban Giám hiệu họp với toàn thể viên chức Khoa KT Xây dựng

Toàn thể viên chức

Khoa KT Xây dựng

15h30-16h00

Phòng B14

Ban Giám hiệu họp với toàn thể viên chức Phòng QLKHCN & HTQT

Toàn thể viên chức Phòng QLKHCN & HTQT

16h00-16h30

Phòng B14

NĂM

25/01

Dự Hội đồng phản biện dự án thí điểm "Khôi phục cây vú sữa lò rèn trên địa bàn tỉnh Tiền Giabg"

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

08h00 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu quy trình chế biến bánh khoai mỡ”

- Bà Ngọc Phượng, Ô.Tặng, Ô.Nhân, Bà Minh, Bà Ngọc Hạnh (K.NN&CNTP)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Quang Trí

SÁU

26/01

Tổ chức chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường

- Lãnh đạo TT.QHDN& TVTS

- Lãnh đạo Khoa NN&CNTP

- BTV Đoàn Thanh niên

- Đại biểu theo thư mời

08h00

Giảng đường TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Họp xét duyệt đề tài NCKH "Xây dựng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ Đại học tại Trường Đại học Tiền Giang dựa trên chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO".

- Ô.Tùng, Bà Phương (P.QLĐT);

- Bà Linh (TTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Hiếu, Bà Diễm Trang (A),

  Ô. Huy Long (K.CNTT)  và nhóm nghiên cứu;

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h30-15h00 Phòng A104

Họp xét duyệt đề tài NCKH "Hoàn chỉnh chuẩn đầu ra học phần và đề cương chi tiết học phần dựng chương trình đào tạo ngành CNTT trình độ Đại học tại Trường Đại học Tiền Giang theo tiếp cận CDIO".

- Ô.Tùng (P.QLĐT);

- Bà Linh (TTKT&ĐBCLGD);

-

 - Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT);

15h15

Phòng A104

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Họp Chi bộ 11; TP: Đảng viên Chi bộ 11; TG: 14h00, ngày 22/01/2018 ĐĐ: Phòng A104.

2. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Những mẫu luyện thanh và kỹ thuật luyện thanh cho các bài hát ở chương trình tiểu học”; TP: Ô.Sơn, Bà Vui, Ô. Vũ (K.SP); TG: 9h15 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng B14.

3. Họp xét duyệt đề tài NCKH  SV “Xây dựng WebClient cho chương trình thi trắc nghiệm kỹ năng tin học của Trường Đại học Tiền Giang”; TP: Ô.Hiếu, Bà Thiên Trang, Ô. Nối, Ô. Huy Long (K.CNTT); Ô. Ngọc Long (TTKT&ĐBCLGD); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 7h30-9h00 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng A104.

4. Họp Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; TP: Các thành viên UBKT; TG: 09h30 ngày 23/01/2018 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A101.

5. Họp xét duyệt đề tài NCKH “Xây dựng website quản lý hội viên cho Hội sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”; TP: Ô.Hiếu, Ô.Hiệp, Ô. Huy Long, Bà Giàu (Khoa CNTT); Ô. Trí (P.CTSV); Ô. Quân (TTQHDN&TVTS); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9g15 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng A104.

6. Họp xét duyệt đề tài NCKH  SV “Xây dựng phần mềm quản lý đề tài, đồ án tại Khoa CNTT Trường Đại học Tiền Giang”; TP: Ô.Hiếu, Bà Diễm Trang (A), Bà Quýt, Ô. Huy Long, Bà Linh (Khoa CNTT); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h30-15h00 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng B14.

7. Họp xét duyệt đề tài NCKH  SV “Xây dựng các tour du lịch văn hóa thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang”; TP: Bà Thanh (P.QLKHCN&HTQT); Bà Đoan, Bà Thắm, Bà Giàu Ô. Thái (K.KHXH&NV), Bà Dung (P. QLĐT); TG: 15h15 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng B14.

8. Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển quạt điện dân dụng qua Wifi trên điện thoại hệ điều hành Android”; TP: Ô. Vũ, Ô.Cường, Ô. Thanh, Ô. Duy (K.KTCN); Bà Thiên Trang (K.CNTT); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT);TG: 15h15 ngày 23/01/2018 (thứ Ba), ĐĐ: Phòng A101.

9. Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Khảo sát ảnh hưởng của việc thay thế hàm lượng xi măng bằng tro bay đến một số đặc tính cơ lý của bê tông”; TP: Ô.Thắng, Ô.Bình, Ô.Điền (K.KTXD); Ô.Phong (P.QTTB); Ô.Thi (P.QLKHCN&HTQT); TG: 7h30-9h00 ngày 24/01/2018 (thứ Tư), ĐĐ: Phòng A105.

10. Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Đánh giá ảnh hưởng của sợi thép cắt nguội đến tính công tác và cường độ của bê tông”; TP: Ô.Thắng, Ô.Bình, Ô.Điền (K.KTXD); Ô.Phong (P.QTTB); Ô.Thi (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9h15 ngày 24/01/2018 (thứ Tư), ĐĐ: Phòng A105.

11. Họp xét duyệt đề tài NCKH SV “Xây dựng chương trình tính thép cho dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012 bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Matlab”; TP: Ô.Thắng, Ô.Bình, Ô.Điền (K.KTXD); Ô.Phong (P.QTTB); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT);TG: 13h30 ngày 24/01/2018 (thứ Tư), ĐĐ: Phòng A105.

12. Họp Chi bộ 9; TP: Đảng viên Chi bộ 9; TG: 14h00 ngày 24/01/2018 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.

13. Khai giảng Lớp Tiếng Nhật; TP: Đại diện Trung tâm QHDN& TVTS và Công ty ESUHAI tại Tiền Giang; TG: 09h00, ngày 25/01/2018; ĐĐ: Phòng B14.

14. Họp nghiệm thu đề tài NCKH: “Thể văn bia trong văn học Hán Nôm Tiền Giang (Đầu thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XX)”; TP: Bà Thanh (P.QLKHCN&HTQT); Ô.Lộc, Ô.Chi, Ô.Vinh (K.KHXH&NV); Ô. Long (K.SP); TG: 13h30 ngày 26/01/2018 (thứ Sáu), ĐĐ: Phòng A105.

 

* Lưu ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.