Chia sẻ

Dự án “Cơ sở cung ứng rau an toàn Thịnh Phát” của nhóm tác giả lớp Đại học quản trị kinh doanh 14, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang đạt Top 15 của Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2017

02-03-2018