Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 3/2018, kế hoạch công tác tháng 4/2018

26-03-2018

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 39 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và Ngày thành lập Đoàn (26/3);

-  Đã phục vụ 2.041 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/2 - 20/03/2018: Tổng số lượt đăng nhập là 2.592, tổng tài liệu download là 2.384, upload: 50 tài liệu;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa;

- Phát hành TLGD HK2 NH 2017- 2018: 36 tên / 1850 bản (K.KT-L: 21 tên, K.KTCN: 09 tên, K.KHTN: 02 tên,  K.NN& CNTP: 02 tên, K.CNTT: 01 tên, K.KTXD: 01 tên);

-  Thực hiện hồ sơ tái ký hợp đồng sử dụng tài liệu số với Công ty TNHH Tài liệu trực tuyến VINA trong năm 2018;

- Đăng ký báo, tạp chí Q.2/2018  (CSC: 30 tên, CS1: 15 tên, CS TCN: 14 tên);

- Tham gia các hoạt động trong Ngày Hội TVTS theo kế hoạch;

- Báo cáo số lượng tài liệu theo nhóm ngành để đưa vào Đề án tuyển sinh 2018 của nhà trường;

- Thực hiện Dự toán Kinh phí 2018 theo yêu cầu và chuyển phòng Tài vụ.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 97 tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Từng bước hoàn thiện về giao diện và nội dung trang thông tin điện tử tiếng Anh.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường;

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Thực hiện Kế hoạch 169/KH-ĐHTG ngày 16/3/2018 về triển khai thực hiện KH số 43/KH-UBND tỉnh Tiền Giang, Trung tâm đang tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định vị trí việc làm từng VC;

- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác XB 2017 do Sở TT-TT Tỉnh tổ chức;

- Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm kê tài sản 2018 của trường tại CS1, CSTCN;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 03/2018;

- Bình bầu thi đua tháng 03/2018;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 03/2018;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 03/2018 theo KH.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 04/2018

- Họp giao ban tháng 04/2018 và họp đơn vị theo KH;

- Tiếp tục tiếp nhận và biên mục sách mới bổ sung;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Trưng bày tài liệu chủ đề Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5);

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sách VN (21/4) và Ngày sách - bản quyền sách thế giới (23/4);

- Tiếp và  và làm việc với Đoàn kiểm kê tài sản 2018 của trường tại CS chính; Tổng hợp tài sản sau kiểm kê theo kế hoạch;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung và giao diện trang thông tin điện tử tiếng Anh;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 04/2018 theo KH;

TT Thông tin - Thư viện