Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sinh viên khởi nghiệp năm 2018"

30-03-2018

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 212/KH-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI “SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2018

 

 1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Cuộc thi “SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2018” được Trường Đại học Tiền Giang tổ chức với mục tiêu:

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; khơi dậy, xây dựng ý tưởng và tìm ra con đường lập nghiệp cho riêng mình trong tương lai.

- Tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng và xây dựng kế hoạch kinh doanh, trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm cho mình.

- Tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu với những doanh nghiệp tiêu biểu và học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp thành công của những doanh nhân thành đạt trong và ngoài tỉnh.

- Giúp sinh viên tiếp cận với những doanh nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình, từ đó tạo điều kiện cho sinh viên định hướng nghề nghiệp khi ra trường.

- Cuộc thi là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng, từ đó có thể đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm ra và thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Tạo mối liên kết mật thiết giữa Trường Đại học Tiền Giang với các doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN, THỂ LỆ, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên thuộc các ngành đào tạo của trường.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: từ 02/4/2018 đến ngày 08/10/2018.

Địa điểm: Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

3. Thể lệ cuộc thi:

 • Sinh viên đăng ký theo đội, mỗi đội từ 3 - 5 thành viên và đăng ký không quá 2 ý tưởng kinh doanh cho mỗi đội. Khuyến khích các đội thi có sự kết hợp của sinh viên nhiều ngành khác nhau.
 • Các thành viên trong các đội đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba của các năm trước KHÔNG được đăng ký tham gia cuộc thi năm 2018.
 • Các đội được chọn vào Vòng 2 KHÔNG được bỏ cuộc, nếu không có lý do chính đáng.
 • Ý tưởng kinh doanh thuộc các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài chính, thương mại, du lịch… và chưa được đơn vị hay cá nhân nào công bố trên các phương diện thông tin đại chúng.

3. Nội dung cuộc thi

VÒNG 1: ĐI TÌM Ý TƯỞNG KINH DOANH

- Mỗi đội nộp phiếu đăng ký ý tưởng kinh doanh (theo mẫu) về Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

- Thời hạn nhận phiếu đăng ký: từ 02/4/2018 đến 17g00, ngày 04/5/2018.

VÒNG 2: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KINH DOANH VÀ THUYẾT PHỤC NHÀ ĐẦU TƯ

- Các đội vào vòng 2 được hỗ trợ 200.000 đồng để thực hiện tiếp ý tưởng kinh doanh và được tham dự khóa tập huấn miễn phí về:

+ Lập kế hoạch kinh doanh.

+ Phương pháp thu thập và phân tích số liệu.

+ Xây dựng kế hoạch Marketing.

+ Phân tích tài chính.

+ Kỹ năng thuyết trình và soạn thảo powerpoint.

- Nộp đề án:

+ Các đội sẽ hoàn thiện ý tưởng thành một đề án kinh doanh đầy đủ và nộp về BTC gồm 05 bản giấy và file qua email: kkinhtexahoi@tgu.edu.vn

+Thời hạn: đến 17g00, ngày 20/8/2018.

- Thuyết phục nhà đầu tư: Các đội sẽ trình bày đề án kinh doanh của mình trước Hội đồng Ban Giám khảo (mỗi đội có 10 phút trình bày và 10 phút trả lời câu hỏi).

+ Thời gian: 13g00, ngày 27/8/2018.

+ Địa điểm: Giảng đường B Cơ sở TCN.

VÒNG 3: CHUNG KẾT XẾP HẠNG

- Nộp đề án:

+ Các đội hoàn chỉnh và nộp đề án kinh doanh cho BTC, gồm 05 bản giấy và file qua email: kkinhtexahoi@tgu.edu.vn.

+ Thời hạn: đến 11g00, ngày 27/9/2018.

- Trình bày đề án:

+ Các đội lần lượt trình bày đề án kinh doanh trong thời gian quy định (02 phút giới thiệu về đội + 15 phút trình bày đề án) và giải quyết tình huống kinh doanh do Ban Giám khảo đưa ra.

+ Thời gian: 13g00, ngày 08/10/2018.

+ Địa điểm: Giảng đường B Cơ sở TCN.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải

Số lượng

Trị giá

Thành tiền

Giải nhất

1

5.000.000 đồng

5.000.000 đồng

Giải nhì

1

3.000.000 đồng

3.000.000 đồng

Giải ba

1

2.000.000 đồng

2.000.000 đồng

Giải khuyến khích

2

1.000.000 đồng

2.000.000 đồng

Tổng cộng

5

12.000.000 đồng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung công việc

26/3/2018-18/4/2018

Trình ký kế hoạch tổ chức cuộc thi

Quảng bá cho sinh viên và doanh nghiệp về cuộc thi

Ban tổ chức vận động nhà tài trợ.

Vòng 1: Đi tìm ý tưởng kinh doanh

 02/4/2018-04/5/2018

Thông báo và tiếp nhận phiếu đăng ký ý tưởng kinh doanh dự thi của sinh viên

07/5/2018-

09/5/2018

BGK chọn ra 10 ý tưởng kinh doanh hay

Thông báo kết quả

Vòng 2: Xây dựng đề án kinh doanh và thuyết phục nhà đầu tư

09/5/2018-20/5/2018

BTC mở lớp tập huấn cho 10 đội vào vòng 2

BTC phân công giảng viên hướng dẫn

Các đội liên hệ với giảng viên hướng dẫn

Thực hiện công tác PR cho vòng 2

20/8/2018

Các đội nộp bài báo cáo về Ban tổ chức

27/8/2018

10 đội vào vòng 2 trình bày tóm tắt đề án kinh doanh.

Công bố 05 đội vào vòng chung kết

Vòng 3: Chung kết xếp hạng

Từ 28/8/2018

Thực hiện công tác PR cho vòng thi chung kết

27/9/2018

Các đội nộp bài báo cáo về Ban tổ chức

01/10/2018

Tổng duyệt chương trình chung kết

08/10/2018

Tổ chức vòng chung kết và trao giải thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG:

        Dự kiến kinh phí: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng)*

        * Nguồn kinh phí thực hiện từ hỗ trợ của Nhà trường theo quy chế chi tiêu nội bộ và vận động từ tài trợ của Doanh nghiệp. Ban Tổ chức sẽ quyết toán theo hóa đơn đính kèm và giải trình chi phí phát sinh (nếu có) sau cuộc thi.

VI. BAN TỔ CHỨC

 

 1.  

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 1.  

Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 1.  

Lê Quang Trí

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 1.  

Nguyễn Thạnh Vượng

Trưởng khoa KT-L

Ủy viên TT

 1.  

Lê Tiến Dũng

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng TC-HC

Ủy viên

 1.  

Văn Công Tín

Trưởng phòng Tài vụ

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Quốc Phong

Trưởng phòng QTTB

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Nhất Trang

Trưởng phòng CTSV

Ủy viên

 1.  

Lê Minh Tùng

Trưởng phòng QLĐT

Ủy viên

 1.  

Đinh Quốc Cường

Giám đốc TT QHDN&TVTS

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Giám đốc TTTTTV

Ủy viên

 1.  

Lê Thị Kim Loan

Phó trưởng khoa phụ trách

 Khoa NN&CNTP

Ủy viên

 1.  

Phan Quang Chiêu

Phó trưởng khoa phụ trách

Khoa KTXD

Ủy viên

 1.  

Dương Văn Hiếu

Trưởng khoa CNTT

Ủy viên

 1.  

Võ Thị Trúc Giang

Phó trưởng khoa phụ trách

Khoa KHTN

Ủy viên

 1.  

Võ Phúc Châu

Trưởng khoa KHXH&NV

Ủy viên

 1.  

Nguyễn Hoàng Vũ

Trưởng khoa KTCN

Ủy viên

 1.  

Lê Thành Sơn

Phó trưởng khoa phụ trách

Khoa Sư phạm

Ủy viên

 1.  

Trần Thanh Phong

Trưởng BM GDTC&QP

Ủy viên

 1. . CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:
 2. Các khoa có sinh viên:

- Phổ biến kế hoạch và vận động sinh viên tích cực tham gia cuộc thi.

- Cử viên chức tham gia hướng dẫn sinh viên khi các đề tài có liên quan đến chuyên ngành.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính: trình ký các văn bản có liên quan đến cuộc thi.

3. Phòng Quản lý Đào tạo: sắp xếp phòng học liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.

4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & Tư vấn tuyển sinh:

- Vận động tài trợ kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp xây dựng chương trình tổ chức vòng chung kết cuộc thi.

5. Phòng Tài vụ: xem xét kinh phí tổ chức cuộc thi theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

6. Phòng Quản trị - Thiết bị:

- Hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho vòng 2, vòng chung kết cuộc thi.

- Phối hợp trang trí giảng đường cho vòng chung kết cuộc thi.

- Phân công viên chức hệ thống điện, âm thanh trực phục vụ tổ chức vòng chung kết.

7. Phòng Công tác Sinh viên:

- Lập quyết định khen thưởng, cấp giấy khen (có khung) cho sinh viên đạt giải của cuộc thi.

- Phân công cố vấn học tập điều động và quản lý sinh viên (dự kiến 250 sinh viên) tham gia cổ vũ vòng chung kết cuộc thi.

- Phối hợp xây dựng chương trình tổ chức vòng chung kết cuộc thi.

8. Trung tâm Thông tin Thư viện:

- Tuyên truyền về cuộc thi trên website và hệ thống phát thanh của trường.

- Cử viên chức dự và đưa tin vòng chung kết cuộc thi.

9. Đoàn Thanh niên:

- Triển khai kế hoạch, vận động đoàn viên các chi đoàn tích cực tham gia cuộc thi.

- Phối hợp xây dựng chương trình tổ chức vòng chung kết cuộc thi.

10. Khoa Kinh tế - Luật:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức; dự trù kinh phí, quyết toán kinh phí tổ chức.

- Phát hành, tiếp nhận phiếu đăng ký.

- Tổ chức vòng 01, vòng 02 cuộc thi.

- Xây dựng tiêu chí chấm điểm cho các vòng thi.

- Phân công giảng viên hướng dẫn các đội dự thi.

 • Phân công giảng viên giảng dạy các kỹ năng khởi nghiệp.
 • Mời Ban Giám khảo, MC các vòng thi.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức vòng chung kết cuộc thi theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên Khởi nghiệp năm 2018”. Rất mong các đơn vị có liên quan chủ động, tích cực phối hợp thực hiện để kế hoạch thành công theo mục đích đã đề ra./.

  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           Võ Ngọc Hà

 


Nơi nhận:

- Các phòng có liên quan;

- TT TVTS & QHDN, TTTV;

- Đoàn TNCSHCM;

- Các khoa, BM có sinh viên;

- Lưu: VT, KTL.