Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh

22-04-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  12/TB-NNTH                                              Tiền Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội trong giai đoạn hội nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

 

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

TIẾNG ANH

(CCQG - TRÌNH ĐỘ A-B-C)

 

TRÌNH ĐỘ A

A1

2.5 tháng

950.000đ

A2

2.5 tháng

1.100.000đ

TRÌNH ĐỘ B

B1

2.5 tháng

1.300.000đ

B2

2.5 tháng

1.700.000đ

TRÌNH ĐỘ C

C1

3 tháng

2.200.000đ

C2

3 tháng

2.700.000đ

 

TIẾNG PHÁP

(CCQG - TRÌNH ĐỘ A-B-C)

 

TRÌNH ĐỘ A

A1

3 tháng

950.000đ

A2

4,5 tháng

1.100.000đ

TRÌNH ĐỘ B

B1

4 tháng

1.300.000đ

B2

4,5 tháng

1.700.000đ

TIẾNG HÀN

SƠ CẤP BẬC 1,2,3

3 tháng/bậc

1.300.000đ

TRUNG CẤP BẬC 1,2,3

3 tháng/bậc

1.600.000đ

ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ BẢN

3 tháng

1.000.000đ

NÂNG CAO

4 tháng

1.800.000đ

KHAI GIẢNG NGÀY 09-5-2018

Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang

ĐT: 02733 974 080           EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.  
  • Cơ sở 1: Km 1964, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang.             
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                    Nguyễn Trí Tài

 

TT Ngoại ngữ - Tin học