Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo nhận chứng chỉ Tin học K04

25-04-2018

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA 04

(THI NGÀY 04/02/2018)

 

CÁC HỌC VIÊN ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ TẠI PHÒNG B 250 (CS. THÂN CỬU NGHĨA)

 

LƯU Ý: KHI ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ PHẢI ĐEM THEO GIẤY DỰ THI HOẶC GIẤY CMND.

TT Ngoại ngữ - Tin học