Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 4/2018, kế hoạch công tác tháng 5/2018

26-04-2018

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 79 tên tài liệu chào mừng, kỷ niệm Ngày Ngày Sách Việt Nam (21/4),  Ngày sách - bản quyền sách thế giới (23/4) và Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4);

-  Đã phục vụ 521 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/3 - 20/4/2018: Tổng số lượt đăng nhập là 2.705, tổng tài liệu download là 2.266, upload: 50 tài liệu;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa;

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ “Kỹ năng giao tiếp trong Thư viện” do Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam tổ chức;

- Bảo trì phần mềm Libol 2018.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 70 tin, bài lên website Trường;

- Biên tập và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Hồ sơ mở ngành Văn hóa học, Kinh tế và Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Tin học công nghiệp;

- Hướng dẫn viên chức phụ trách web các đơn vị giảm dung lượng hình ảnh và nén file.PDF (trực tuyến) trước khi đưa lên web;

- Tiếp tục hoàn thiện giao diện và nội dung trang thông tin điện tử tiếng Anh.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường;

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Thực hiện Kế hoạch 195/KH-ĐHTG ngày 27/3/2018 KH đảm bảo chất lượng Trường ĐHTG giai đoạn 2017-2022;

- VC tham gia trực Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4 và 01/5 theo Lịch phân công của trường;

- Kiểm kê tài sản 2018 của Trung tâm và rà soát tài sản đã kiểm kê theo danh mục;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 4/2018;

- Bình bầu thi đua tháng 4/2018;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 4/2018;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 4/2018 theo KH.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 195/KH-ĐHTG ngày 27/3/2018 KH đảm bảo chất lượng Trường ĐHTG giai đoạn 2017-2022;

- Họp giao ban tháng 5/2018 và họp đơn vị theo KH;

- Tiếp tục tiếp nhận và biên mục sách mới bổ sung;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018);

- Phối hợp với các khoa, bộ môn trong việc lấy nhu cầu tài liệu và đề nghị danh mục tài liệu để bổ sung phục vụ năm học mới;

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải tin, bài lên website Trường;

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung và giao diện trang thông tin điện tử tiếng Anh;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 5/2018 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện