Chia sẻ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018

02-05-2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người, cụ thể:

– Văn phòng Sở: 01 người.

– Phòng Tổ chức – Pháp chế: 01 người.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính: 01 người.

– Thanh tra Sở: 01 người.

– Phòng Quản lý văn hóa: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/05/2018 tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

scan_00022942018_6563-1

scan_00022942018_6563-2scan_00022942018_6563-3

VĨNH SƠN